Witryny prawem chronione

Zbywanie praw autorskich może niekiedy formalnie być komplikowane faktem, że mogą one przysługiwać do poszczególnych elementów przedmiotu zlecenia różnym podmiotom, np. jeżeli agencja zleca podwykonawstwo elementów projektów na zewnątrz. Firmy, choć starają się tego unikać, to niekiedy zamawiają pewne elementy projektów, np. prezentacji multimedialnych i projektów graficznych w przypadku Internet Designers czy muzyki w przypadku Super Media.

Agencje jednak zapewniają sobie prawa majątkowe do tych utworów. "Jeżeli zachodzi potrzeba zlecenia wykonania elementów podwykonawcy, odbywa się to na zasadzie zamówienia dzieła i wszelkie prawa zależne, oprócz prawa do autorstwa, są przekazywane firmie Super Media. Podmiot wykonujący nie ma więc prawa wykorzystywać wykonanego elementu na potrzeby innych podmiotów, szczególnie konkurencji Super Media, chyba że zastrzeże to w umowie" - wyjaśnia Grzegorz Ludorowski.

Na mocy zawieranych z podwykonawcami umów o dzieło prawa do zleconych elementów witryn są przenoszone odrębnie lub łącznie na agencje. Oczywiście najczęściej stosowane jest to drugie rozwiązanie. Trudno rozpatrywać każdy element witryny osobno, skoro - jak mówi Grzegorz Ludorowski - "przedmiotem zlecenia jest wykonanie systemu lub witryny oraz jej utrzymanie i udostępnienie w Internecie".

Utwory połączone w ramach witryny internetowej nie mają jednak jednolitego charakteru i w świetle prawa umowy przenoszące prawa autorskie do witryn powinny uwzględniać tę różnorodność. Do tych utworów i zarazem do tworzonej przez nie witryny podmiot, który zamierza z nich korzystać, powinien zapewnić sobie prawa lub upoważnienie do korzystania z nich. Następuje to w drodze stosownych umów z twórcami lub podmiotami, które wcześniej prawa te nabyły od ich autorów. W praktyce, jeżeli agencje zbywają majątkowe prawa autorskie do pewnych elementów serwisu, następuje to na mocy odpowiednich zapisów w umowie zlecającej cały projekt, które - w przypadku Internet Designers - są umowami zlecenia lub umowami o dzieło w zależności co jest jej przedmiotem: projekt, wykonanie, serwis, aktualizacja itp.