Wirusów coraz więcej

W ciągu ubiegłego roku w Internecie pojawiło się znacznie więcej wirusów niż w roku 2001 - wynika z najnowszego raportu ICSA Labs. Wirusów jest nie tylko więcej - są również coraz bardziej kłopotliwe, ponieważ ich usunięcie pochłania coraz więcej czasu i kosztów.

Raport przygotowwano na podstawie danych uzyskanych z kilkudziesięciu firm, których sieci komputerowe liczyły co namniej 500 stanowisk. Dowiadujemy się z niego m.in., że usunięcie skutków działania szkodliwego wirusa lub robaka zajmowało w średniej wielkości sieci w ubiegłym roku średnio 23 "osobodni" - czyli o trzy więcej niż w 2001 r. Koszty takiej operacji również wyraźnie wzrosły - z ok. 70 tys. USD do 78 tys. USD.

Wzrosła również średnia miesięczna liczba "infekcji wirusowych" - ze 103 do 105 na miesiąc (na 1000 stanowisk). Autorzy raportu zwracają uwagę, iż wciąż najczęstszym źrodłem infekcji są załączniki do wiadomości e-mail oraz pliki pobrane ze stron WWW. Dlatego też zalecają oni administratorom sieci komuterowych instalowanie na wszystkich stanowiskach programów antywirusowych oraz odpowiednich filtrów na serwerach.