Wirus komputerowy - złośliwy i piękny

W przeddzień konferencji RSA galeria Varnish przedstawiła wystawę zatytułowaną "Zakażona sztuka". Jest to zbiór obrazów stworzonych z kodu różnych wirusów, robaków i innego złośliwego oprogramowania.

Algorytm został opracowany przez komputer w Cambridge tak, aby zmieniać kod wirusa na formę graficzną. Prace były oceniane przez dostawcę zabezpieczeń MessageLabs. Pomysł powstał pół roku wcześniej celem przedstawienia tego, co jest elementem zwalczanego zagrożenia. Prace przedstawione w Varnish nie są na sprzedaż, a MessageLabs użyje tych obrazów w plakatach i reklamach.