Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wirtualna Polska zakończyła współpracę z CR Media

Wirtualna Polska zakończyła współpracę z brokerem reklam, CR Media Consulting. Decyzja o zakończeniu współpracy została podyktowana zmianą polityki sprzedażowej spółki Wirtualna Polska.

Naszym założeniem jest bezpośredni kontakt tak z domami mediowymi, jak i klientami indywidualnymi, rezygnujemy tym samym z pośrednictwa CR Media Consulting. Staramy się odpowiadać na wszystkie potrzeby naszych klientów organizując specjalistyczne zespoły, dedykowane do określonej grupy klientów lub do kategorii produktów - mówi Jacek Tryzno, Z-ca Dyrektora Pionu Marketingu i Sprzedaży ds. Sprzedaży Reklamy - Strategia portalu zakłada działanie Biura Reklamy WP na zasadach full service: od zaplanowania kampanii, przez dobór form i przygotowanie kreacji, aż po jej realizację.

W WP działają już zespoły sprzedażowe dedykowane do pracy z domami mediowymi i klientami indywidualnymi, zespół akcji specjalnych oraz zespół odpowiedzialny za rozwój produktu reklamowego. W styczniu 2009 ruszyła sieć reklamowa WP - AdTotal, odpowiedź portalu na zmieniającą się rzeczywistość rynkową, w której reklamodawcom zależy na efektywnym dotarciu do konkretnych grup celowych.

Ponieważ staramy się być jak najbliżej klienta, od 2007 roku rozwijamy regionalną sieć sprzedaży. Nasze biura działają w większości dużych miast w Polsce, m.in. w Łodzi, Gdańsku i Krakowie. Aktywna penetracja rynków lokalnych pozwala nam być jeszcze bliżej naszych klientów i mieć z nimi bezpośredni kontakt. To z kolei przekłada się na jeszcze lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań naszych kontrahentów i, w dalszej perspektywie, zwiększenie przychodów - wyjaśnia Jacek Tryzno.