Wirtualna Polska warta 100-150 mln zł

Według MCI mało prawdopodobne jest przyjęcie oferty spółki Portal Wykup Menedżerski, a obie zaproponowane oferty nabycia majątku portalu WP.pl opiewają na wartości o wiele niższe niż jego szacowana wartość rynkowa. A ta wynosić może 100-150 mln zł.

Informuje o tym najnowszy raport MCI Management S.A. zatytułowany "Ocena procesu przejęcia portalu Wirtualna Polska przez spółkę zależną PWM S.A". Spółka Portal Wykup Menedżerski (PWM) powołana z inicjatywy Sokrates Inwestycje Sp. z o.o. (SI) oraz MCI, chce przejąć majątek portalu Wirtualna Polska. PWM złożył spółce Wirtualna Polska S.A. ofertę przejęcia portalu za kwotę 36 mln zł.

Jednocześnie złożona została oferta osób personalnie powiązanych z mniejszościowymi akcjonariuszami portalu opiewająca na kwotę 6 mln PLN.

Sąd rozpatruje aktualnie odwołania wierzycieli w stosunku do listy otrzymanych przez Wirtualną Polskę wierzytelności. Jeżeli zgromadzenie wierzycieli Spółki zostanie zwołane przez sędziego komisarza, a osoby personalnie powiązane z akcjonariuszami mniejszościowymi dysponować będą na nim większością pozwalającą na przyjęcie układu wówczas, według zarządu MCI, istnieć będzie małe prawdopodobieństwo, iż zgromadzenie wierzycieli Spółki przyjmie ofertę PWM. Można się raczej spodziewać, że przegłosowana zostanie oferta przejęcia aktywów portalu WP.pl za kwotę 6 mln PLN.

Według MCI obie oferty opiewają na wartości o wiele niższe niż szacowana wartość rynkowa portalu, stąd można się liczyć ze zgłoszeniem roszczeń przez pozostałych wierzycieli lub akcjonariuszy WP. Roszczenia te mogą wynikać z ich potencjalnych strat, będących różnicą pomiędzy wartością rynkową majątku portalu WP.pl możliwą do uzyskania w drodze sprzedaży na zasadach rynkowych a kwotą, która zostanie uzyskana.

Nie można wykluczyć, iż sąd dokona przekształcenia obecnej upadłości z możliwością zawarcia układu w upadłość obejmującą likwidację majątku WP. I jeśli ta opcja zostania wybrana, będzie to oznaczać sprzedaż majątku portalu Wirtualna Polska za najwyższą cenę w drodze licytacji rynkowej. Według MCI wartość portalu może wynosić około 100-150 mln zł.

W wypadku przekształcenia przez sąd upadłości, PWM jest zainteresowane zakupem portalu wp.pl jako członek konsorcjum złożonego wspólnie z MCI oraz innymi inwestorami strategiczno-finansowymi.