Wirtualna Polska ogłosiła upadłość, portal będzie dalej funkcjonował

Właśnie zostało wydane postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku o ogłoszeniu upadłości spółki Wirtualna Polska S.A., obejmujące likwidację jej majątku. Powodem ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność WP. Majątkiem spółki będzie od teraz zarządzał syndyk. Portal nie zniknie jednak z Sieci. "Będziemy świadczyć usługi na rzecz internautów, klientów biznesowych oraz reklamodawców" – czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez spółkę.

Wirtualna Polska ogłosiła upadłość, portal będzie dalej funkcjonował
Przypomnijmy, że w pierwszych dniach marca prezes Wirtualnej Polski, Marek Borzestowski złożył do sądu w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Przyczyną była niewypłacalność. W wyniku toczącego się od miesięcy konfliktu pomiędzy mniejszościowymi i większościowymi akcjonariuszami nie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Wirtualna Polska zaprzestała wykonywania swoich zobowiązań. Dzisiaj Sąd Rejonowy w Gdańsku zadecydował o ogłoszeniu upadłości spółki.

Organy spółki istnieją nadal, jednakże jej majątkiem będzie zarządzał syndyk – sąd do tej funkcji wyznaczył radcę prawnego Wojciecha Regułę. Syndyk zaznaczył, że celem jego działania jest w pierwszej kolejności utrzymanie przedsiębiorstwa, co pozwoliłoby na sprzedaż firmy w całości zainteresowanemu inwestorowi lub – w przypadku zajścia przesłanek zawarcia układu z wierzycielami – kontynuację funkcjonowania spółki po zrealizowaniu układu.

”Ogłoszenie upadłości spółki nie oznacza końca istnienia portalu Wirtualna Polska” - czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez firmę - ”Wręcz przeciwnie – portal nadal istnieje i świadczy usługi na rzecz internautów, klientów biznesowych i reklamodawców.”

Jak podkreślają przedstawiciele spółki funkcjonujący portal generuje rosnące przychody, a jego wartość jako zorganizowanej całości jest większa niż poszczególnych składników majątkowych. ”Stąd celem postępowania upadłościowego jest zachowanie przedsiębiorstwa w całości i jego sprzedaż” - mówi Agnieszka Szwaj, rzecznik prasowy portalu - ”Mając na uwadze fakt, że rynki finansowe wykazują duże zainteresowanie portalem, można oczekiwać, iż sytuacja spółki szybko znajdzie swoje pozytywne rozwiązanie.” Przedstawicielka WP dodaje, że pomimo trudnej sytuacji pierwszy kwartał bieżącego roku portal zakończył wyjątkowo dobrymi wskaźnikami oraz pełną realizacją założonych celów sprzedażowych. Zgodnie ze statystykami portalu w marcu WP wygenerowała ponad 1 miliard odsłon i zanotowała 9,2 milionów cookies. ”Przychody ze sprzedaży dla klientów indywidualnych wzrosły w tym okresie o około 65% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.” - informuje WP.

Należy dodać, że konflikt pomiędzy akcjonariuszami spółki nadal nie został zażegnany. ”W nowej sytuacji jego wpływ na dalsze funkcjonowanie firmy jest daleko mniejszy niż dotychczas” - czytamy w komunikacie.

Wirtualna Polska powstała w 1995 roku jako pierwszy polski portal horyzontalny.

Więcej informacji o konflikcie akcjonariuszy WP oraz o historii portalu:

http://www.internetstandard.pl/news/64334.html

Więcej o działaniach konkurentów WP w przededniu ogłoszenia przez spółkę upadłości: http://www.internetstandard.pl/artykuly/40493.html