Wirtualna Polska - jeszcze więcej z reklamy

Przychody z reklamy wzrosły w lutym o 51% w stosunku do tego samego okresu w 2004 roku. W styczniu 2005 były zaś o 31% wyższe niż rok wcześniej.

Wirtualna Polska przypisuje wzrost wartości przychodów z tego źródła efektywnym działaniom Biura Reklamy. Zdaniem przedstawicieli portalu, efektem aktywizacji działań Biura Reklamy WP, zmian personalnych i strukturalnych, otwarcia na klienta i jego potrzeby są właśnie lepsze wskaźniki finansowe.

Luty przyniósł Wirtualnej Polsce wzrost sprzedaży przewyższający dynamikę wzrostu rynku reklamy w internecie - powiedziała Joanna Pawlak, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży.

Reorganizacja struktury Biura Reklamy i dopracowane relacje z dotychczasowymi klientami mają być przyczyną zwiększenia przychodów z reklam portalu. W środowisku można usłyszeć, że reorganizacja struktury Biura Reklamy polega na zacieśnieniu współpracy z brokerem CR MEdia, jednak przedstawiciele portalu stanowczo dementują te pogłoski.

Według komunikatu prasowego, wzrost przychodów z reklamy jest m.in. skutkiem wyodrębnienia działu New Business skupionego głównie na pozyskiwaniu nowych klientów oraz uatrakcyjnieniu oferty reklamowej, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania klientów reklamą w portalu.

Zdaniem Joanny Pawlak dynamika wzrostu przychodów oznacza, że Wirtualna Polska zwiększa swój udział w rynku. W 2004 roku udział WP w reklamowym torcie wyniósł około 13,3%.

Aktualizacja: 09 marca 2005 10:35

Rzecznik Wirtualnej Polski przesłał nam swój komentarz do tekstu. Pod jego fragmentami - odpowiedzi redakcji

Nie zgadzamy się z podanymi w artykule "Wirtualna Polska - jeszcze więcej z reklamy" danymi jakoby udział WP w

rynku reklamy w Internecie w Polsce wyniósł 13,3% w 2004 roku. Według naszych szacunków, o których informowaliśmy, w całym 2004 roku WP miała 16% udział w rynku reklamy.

Pisząc o 13,3% udziale w rynku reklamy powoływałam się na prezentację Dominika Kaznowskiego, jaka miała miejsce w czasie konferencji "Impactory". Prawdą jest, że szacunki nie są precyzyjne i błąd może wynosić około 2%.

Chciałbym także dodać, że niezrozumiałe są dla mnie pojawiające się

ponownie sugestie jakoby "reorganizacja struktury Biura Reklamy polega na zacieśnieniu współpracy z brokerem CR MEdia"

Przywołałam te sugestie, jednak z zaznaczeniem, że Wirtualna Polska stanowczo je dementuje.

Chciałbym poinformować że Wirtualna Polska w ostatnim okresie

blisko dwukrotnie zwiększyła liczbę osób pracujących w biurze sprzedaży. Do biura tego przyszły nowe znające doskonale rynek reklamy osoby co skutkuje odzyskiwaniem przez WP należnego jej udziały w rynku reklamowym.