Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wirtualna Polska - jeszcze więcej z reklamy

Przychody z reklamy wzrosły w lutym o 51% w stosunku do tego samego okresu w 2004 roku. W styczniu 2005 były zaś o 31% wyższe niż rok wcześniej.

Wirtualna Polska przypisuje wzrost wartości przychodów z tego źródła efektywnym działaniom Biura Reklamy. Zdaniem przedstawicieli portalu, efektem aktywizacji działań Biura Reklamy WP, zmian personalnych i strukturalnych, otwarcia na klienta i jego potrzeby są właśnie lepsze wskaźniki finansowe.

Luty przyniósł Wirtualnej Polsce wzrost sprzedaży przewyższający dynamikę wzrostu rynku reklamy w internecie - powiedziała Joanna Pawlak, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży.

Reorganizacja struktury Biura Reklamy i dopracowane relacje z dotychczasowymi klientami mają być przyczyną zwiększenia przychodów z reklam portalu. W środowisku można usłyszeć, że reorganizacja struktury Biura Reklamy polega na zacieśnieniu współpracy z brokerem CR MEdia, jednak przedstawiciele portalu stanowczo dementują te pogłoski.

Według komunikatu prasowego, wzrost przychodów z reklamy jest m.in. skutkiem wyodrębnienia działu New Business skupionego głównie na pozyskiwaniu nowych klientów oraz uatrakcyjnieniu oferty reklamowej, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania klientów reklamą w portalu.

Zdaniem Joanny Pawlak dynamika wzrostu przychodów oznacza, że Wirtualna Polska zwiększa swój udział w rynku. W 2004 roku udział WP w reklamowym torcie wyniósł około 13,3%.

Aktualizacja: 09 marca 2005 10:35

Rzecznik Wirtualnej Polski przesłał nam swój komentarz do tekstu. Pod jego fragmentami - odpowiedzi redakcji

Nie zgadzamy się z podanymi w artykule "Wirtualna Polska - jeszcze więcej z reklamy" danymi jakoby udział WP w

rynku reklamy w Internecie w Polsce wyniósł 13,3% w 2004 roku. Według naszych szacunków, o których informowaliśmy, w całym 2004 roku WP miała 16% udział w rynku reklamy.

Pisząc o 13,3% udziale w rynku reklamy powoływałam się na prezentację Dominika Kaznowskiego, jaka miała miejsce w czasie konferencji "Impactory". Prawdą jest, że szacunki nie są precyzyjne i błąd może wynosić około 2%.

Chciałbym także dodać, że niezrozumiałe są dla mnie pojawiające się

ponownie sugestie jakoby "reorganizacja struktury Biura Reklamy polega na zacieśnieniu współpracy z brokerem CR MEdia"

Przywołałam te sugestie, jednak z zaznaczeniem, że Wirtualna Polska stanowczo je dementuje.

Chciałbym poinformować że Wirtualna Polska w ostatnim okresie

blisko dwukrotnie zwiększyła liczbę osób pracujących w biurze sprzedaży. Do biura tego przyszły nowe znające doskonale rynek reklamy osoby co skutkuje odzyskiwaniem przez WP należnego jej udziały w rynku reklamowym.