Wirtualna Polska będzie żyć

Spółka odzyskała płynność finansową. Nie doszło jednak do podniesienia kapitału zakładowego. Wirtualna Polska uzyskała przedpłatę od Telekomunikacji Polskiej na konto świadczonych przez spółkę przyszłych usług. Dalej trwa konflikt pomiędzy akcjonariuszami WP.

Wczoraj w południe odbyło się walne zgromadzenia akcjonariuszy Wirtualnej Polski. Miało przesądzić o losach spółki – dyskutowano o podniesieniu kapitału zakładowego. Niestety nie doszło do porozumienia między akcjonariuszami. ”TP Internet głosowała przeciwko uchwale w sprawie podwyższenia kapitału ze względu na bezpodstawne podważanie przez GIF i Key 7 Investments tytułu do akcji nabytych zgodnie ze statutem spółki od Prokom Internet, Transcontinental Fund i Ryszarda Krauze - powiedział nam Piotr Michalski, rzecznik prasowy TP Internet - Takie działanie GIF i Key 7 Investments wskazuje na chęć sprowokowania kolejnego konfliktu prawnego i de facto uniemożliwia podwyższenie kapitału, gdyż można się spodziewać, iż zgodnie z logiką kwestionowania wszystkich poczynań TP Internet, GIF i Key 7 będą kwestionować wszelkie kroki wiodące do podwyższenia: ustalenie prawa poboru, objęcie akcji, rejestrację podwyższenia kapitału.”

Tymczasem mniejszościowi akcjonariusze zapierają się, że kwestionowanie umowy z 23 grudnia 2003 roku nie ma nic wspólnego z kwestią dofinansowania Wirtualnej Polski. ”Powoływanie się przez Grupę TP S.A. na fakt kwestionowania przez akcjonariuszy mniejszościowych umowy naruszającej ich prawa jako na przesłankę głosowania przeciwko uchwale w sprawie dokapitalizowania spółki Wirtualna Polska S.A. jest cynicznym ukrywaniem rzeczywistych zamiarów, którymi kieruje się Grupa TP S.A. w działaniach w stosunku do Wirtualnej Polski S.A. oraz jej akcjonariuszy mniejszościowych" - czytamy w nadesłanym przez GIF i Key 7 Investments komunikacie.

Spór trwa. TP Internet zaznacza, że pomiędzy tymi sprawami istnieje związek. Zdaniem spółki mniejszościowi akcjonariusze chcą wywołać kolejny konflikt prawny, a to w ocenie TPI uniemożliwia przeprowadzenie podwyższenia kapitału.

Akcjonariusze mniejszościowi wyrazili wczoraj podczas walnego zgromadzenia zgodę na finansowanie spółki w drodze udzielenia pożyczki lub objęcia obligacji wyemitowanych przez Wirtualną Polskę. ”Ze względu na to, że spółka Wirtualna Polska S.A. jest w pełni kontrolowana przez TP S.A., jej działalność jest zintegrowana z działalnością Grupy TP S.A. i realizuje strategię Grupy TP S.A., akcjonariusze mniejszościowi zażądali, aby wartość ich zaangażowania finansowego w Wirtualną Polskę została zagwarantowana przez TP S.A.” - zaznaczył Jarosław Golacik.

Do podwyższenia kapitału jednak nie doszło. Po zakończeniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, obrady rozpoczął zarząd. Rozmowy trwały kilka godzin.

Dziś doszło do finalnych ustaleń. Jak poinformowała nas Agnieszka Szwaj, rzecznik prasowy Witualnej Polski, spółka odzyskała płynność finansową. Firma uzyskała przedpłatę od Telekomunikacji Polskiej na konto świadczonych przez spółkę przyszłych usług. To ma uratować spółkę przed bankructwem. Nie zażegna jednak konfliktu między akcjonariuszami.

"Działania Telekomunikacji Polskiej S.A., zmierzające do uniknięcia wykonania zaciągniętych przez Grupę TP S.A. w roku 2001 zobowiązań mogą prowadzić do trwałego zniszczenia wielkiej wartości stworzonej przez Wirtualną Polskę S.A” - niepokoją się mniejszościowi akcjonariusze. Z kolei Piotr Michalski zaznaczył, że TP Internet odnosi wrażenie, iż mniejszościowi akcjonariusze dotychczas więcej sił i uwagi poświęcają blokowaniu działań większościowego udziałowca, niż poszukiwaniu najlepszego sposobu finansowania WP.

Sprawa podniesienia kapitału na razie została odłożona. Nie mniej jednak mniejszościowi akcjonariusze chcą realizować ten plan. Akcjonariusze mniejszościowi wzywają akcjonariusza większościowego do działania w interesie spółki poprzez pozwolenie spółce na podniesienie kapitału, gdyż w przeciwnym razie poprzez lekceważenie jej interesów doprowadzą do jej upadłości – powiedział Jarosław Golacik.

Więcej informacji:

http://www.internetstandard.pl/news/63187.html