Winuel dla Żabka Polska

Należąca do grupy Emaksu, wrocławska spółka uzyskała zamówienie od sieci handlowej Żabka Polska o wartości ok. 1,694 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu archiwizacji i przetwarzania danych przesyłanych do siedziby spółki Żabka Polska z sieci 1369 placówek handlowych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

W ubiegłym tygodniu

podpisał umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi o wartości 982 tys. zł netto na wdrożenie Systemu Obsługi Wymiany Międzynarodowej. Na mocy umowy z końca maja spółka dostarczy rozwiązania informatyczne za 9,185 mln zł. dla jednego z klientów Prokomu.