Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Winuel dla Żabka Polska

Należąca do grupy Emaksu, wrocławska spółka uzyskała zamówienie od sieci handlowej Żabka Polska o wartości ok. 1,694 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu archiwizacji i przetwarzania danych przesyłanych do siedziby spółki Żabka Polska z sieci 1369 placówek handlowych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

W ubiegłym tygodniu Winuel podpisał umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi o wartości 982 tys. zł netto na wdrożenie Systemu Obsługi Wymiany Międzynarodowej. Na mocy umowy z końca maja spółka dostarczy rozwiązania informatyczne za 9,185 mln zł. dla jednego z klientów Prokomu.