Windows XP w detalu słabszy?

Sprzedaż detaliczna Windows XP jest po premierze gorsza niż było to w przypadku Windows 98. Przedstawiciele Microsoft-u wyjaśniają, że tylko 25% użytkowników posiada odpowiedni sprzęt do zainstalowania systemu, a Windows-y XP są sprzedawane głównie jako systemy preinstalowane na nowych PC-tach.

Według firmy NPD Techworld badającej rynek oprogramowania w USA, sprzedaż detaliczna systemu Windows XP spadła w listopadzie do 250 tys. kopii z 400 tys. sprzedanych w październiku. Sprzedaż nowego systemu MSFT-u jest gorsza niż w przypadku wcześniejszej wersji. Po premierze Windows 98 sprzedaż detaliczna wyniosła odpowiednio 580 tys. kopii w pierwszym i 350 tys. w drugim miesiącu. Wyniki sprzedaży detalicznej, oszacowane NPD, obejmują pudełkowe wersje up-grade jak i pełne wersje systemu. Nie jest natomiast zliczana sprzedaż systemów preinstalowanych na komputerach osobistych.

Analitycy tłumaczą słabszą sprzedaż detaliczną nowej wersji Windows-ów kilkoma przyczynami. Jednym z wyjaśnień jest ogólne spowolnienie gospodarcze. Innym powodem może być wcześniejsze uruchomienie sprzedaży preinstalowanych Windows-ów XP. Poprzedziło ono premierę rynkową „pudełek” o prawie miesiąc.

Przedstawiciele Microsoft wyrażają zadowolenie z obecnych wyników sprzedaży. Stanowi ona obecnie nieco poniżej 10% przychodów giganta z Redmond. Jak stwierdził Jim Cullinan, większość sprzedaży odbywa się w kanale korporacyjnym i w formie systemów preinstalowanych na PC-tach. Słabsza sprzedaż detaliczna wynikać też może, w opinii przedstawiciela MSFT–u z faktu, że jedynie 25% potencjalnych użytkowników może zainstalować Windows XP w posiadanej konfiguracji sprzętowej. Zamiast ulepszać więc własny komputer do wymogów nowego systemu, wygodniejsze jest kupienie maszyny z zainstalowanym systemem. Potwierdzałyby to informacje dwóch producentów chipsetów, którzy stwierdzili znaczny wzrost sprzedaży nowych PC-tów w tegorocznym okresie przedświątecznym.

Microsoft podaje oficjalnie, że od 24 września br. do pierwszego tygodnia listopada na świecie sprzedano w sumie 7 mln kopii Windows XP, co jest najlepszym wynikiem w historii sprzedaży produktów firmy.