Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wikipedia, czyli źródło zakazane

Pracownicy naukowi Middlebury College zajmujący się historią wydali całkowity zakaz stosowania Wikipedii podczas przygotowywania referatów. Ich zdaniem studenci powinni bazować na innych, prawdopodobnie bardziej rzetelnych źródłach.

Nie od dziś wiadomo, że w Wikipedii zdarzają się błędy. Głośno było choćby o przypadku ucznia, który przygotował referat na jej podstawie - informacje były oczywiście wypaczone - i w związku z tym dostał ocenę negatywną (patrz również: "Wikipedia - encyklopedia obosieczna").

Władze Middlebury College postanowiły ukrócić proceder kopiowania tekstów z dostępnej online encyklopedii. Na wydziale historycznym ogłoszono całkowity zakaz stosowania Wikipedii - może być ona traktowana jako dobre miejsce do rozpoczęcia poszukiwań, nie powinna natomiast być cytowana jako wiarygodne źródło informacji.

Nauczyciele chcą w ten sposób zapobiec bezmyślnemu kopiowaniu publikowanych danych oraz zmusić studentów do większego wysiłku podczas przygotowywania się do zajęć.