Wieś coraz bardziej w sieci

Już 45 proc. Polaków zamieszkujących obszary wiejskie posiada w domu dostęp do internetu - wynika z przeprowadzonego w 2009 r. badania Ericsson Consumer Lab.

Pod koniec 2008 r. obszary wiejskie charakteryzowały się najniższym poziomem penetracji internetu. Jedynie 30 proc. mieszkańców wsi korzystało w tamtym okresie z sieci - pokazały badana firmy Gemius. Zdecydowanie wyższy poziom zanotowany został w średnich i dużych miastach, gdzie udział internautów przekroczył wówczas 44,4 proc. czyli średnią dla kraju.

Jak pokazują najnowsze, przeprowadzone w 2009 r. badania Ericsson Consumer Lab, już 56 proc. Polaków posiada w swoich domach dostęp do sieci.

Co interesujące, aż 45% mieszkańców wsi posiada już w swoim domu łącze internetowe. Zadaje to kłam powszechnej opinii, że dominująca część użytkowników internetu mieszka wyłącznie w miastach. Oczywiście dane Gemiusa i Ericsson Consumer Lab wynikają z róznych metodologii, jednak te drugie także wykazało, że jeżeli chodzi o penetrację internetu nie ma aż tak dużej dysproporcji pomiędzy wsią a miastem.

Mimo zwiększenia się penetracji na wsi, w najlepszej sytuacji są mieszkańcy dużych miast (powyżej 200 tysięcy) - 7 na 10 spośród nich ma dostęp do internetu.

Metodologia: Badania odbyły się w okresie marzec - maj 2009 roku. Przeprowadzono 1500 wywiadów, które objęły osoby między 15-69 rokiem życia. Źródłem danych są ankiety bezpośrednie i internetowe w rozkładzie po 50%. Badania są reprezentatywne dla 28 mln Polaków. Poprzednie badania rynku telekomunikacyjnego w Polsce Ericsson Consumer Lab przeprowadził w 2006 roku.