Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wielka paszportyzacja

ComputerLand podpisał wartą ponad 15 mln zł umowę z TP S.A. na wdrożenie we wszystkich regionach operatora Programu Konsolidacji Paszportyzacji.

CL podpisał z TP SA umowę dotyczącą II etapu wdrożenia Systemu Paszportyzacji. ComputerLand zainstaluje na mocy umowy we wszystkich regionach system oparty na oprogramowaniu PasTel, Arctus-CL, Client i Centrala.

Umowa opiewa na ponad 15,2 mln zł netto i obejmuje uruchomienie na terenie całego kraju jednolitego systemu i wprowadzenie do jego bazy informacji o zasobach sieci logicznej TP S.A. Projekt konsolidacji paszportyzacji zakłada również import istniejących już danych zgromadzonych w wykorzystywanych do tej pory różnych systemach ewidencyjnych.

Prace instalacyjne mają się zakończyć wraz z I kw. 2003 roku.