Wielka paszportyzacja

ComputerLand podpisał wartą ponad 15 mln zł umowę z TP S.A. na wdrożenie we wszystkich regionach operatora Programu Konsolidacji Paszportyzacji.

CL podpisał z TP SA umowę dotyczącą II etapu wdrożenia Systemu Paszportyzacji. ComputerLand zainstaluje na mocy umowy we wszystkich regionach system oparty na oprogramowaniu PasTel, Arctus-CL, Client i Centrala.

Umowa opiewa na ponad 15,2 mln zł netto i obejmuje uruchomienie na terenie całego kraju jednolitego systemu i wprowadzenie do jego bazy informacji o zasobach sieci logicznej TP S.A. Projekt konsolidacji paszportyzacji zakłada również import istniejących już danych zgromadzonych w wykorzystywanych do tej pory różnych systemach ewidencyjnych.

Prace instalacyjne mają się zakończyć wraz z I kw. 2003 roku.