Większy zarząd Prokomu Software

WZA gdyńskiej spółki zatwierdziło sprawozdanie zarządu spółki za 2001 rok i rozszerzyło jego skład. Całość zysku została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Na mocy uchwały zgromadzenia, zysk netto Prokomu Software z 2001 roku w wysokości ponad 56,2 mln złotych został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.

WZA udzieliło również absolutorium wszystkim członkom zarządu oraz RN spółki i powołało RN Prokom Software SA na czwartą, 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza w skład której wchodzą Irena Krauze (przewodnicząca RN) oraz Leszek Starosta, Andrzej Karnabal i Marek Modecki, powołała dotychczasowy zarząd na czwartą roczną kadencję. W skład zarządu zostali ponadto powołani Tadeusza Kij i Maciej Wantke.