Większość naszych czytelników: dobrze, że lista Wildsteina krąży w internecie

Osoby, które zdecydowały się odpowiedzieć na pytanie naszej sondy "Czy dobrze się stało, że tzw. lista Wildsteina przedostała się do internetu?" w przeważającej większości odpowiedziały na nie twierdząco. Na 336 osób takiego zdania było 245.

Sonda trwała od 2 lutego do dziś. Wzięło w niej udział 336 internautów.

Według niemal 73% naszych czytelników, którzy wzięli udział w sondzie fakt krążenia listy Wildsteina po internecie jest oceniany pozytywnie. 17 osób - czyli niewiele ponad 5% naszych czytelników nie miało zdania w tej kwestii.

74 osoby uczestniczące w sondzie - czyli 22% odpowiadających na nasze pytanie - uważa, że nie jest dobrze, że lista przedostała się do internetu.

Większość naszych czytelników: dobrze, że lista Wildsteina krąży w internecie

Wyniki sondy

Przypominamy, że wyniki sondy odzwierciedlają zdanie tylko tych użytkowników Internetu, którzy zdecydowali się wziąć w niej udział, nie mogą być zatem traktowane jako odzwierciedlenie poglądów wszystkich użytkowników Internetu.