Większe wydatki na reklamę w dziennikach online

Wydatki na reklamę online w internetowych wydaniach amerykańskich dzienników wzrosły w drugim kwartale tego roku o 33% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, podaje NAA. Jednocześnie wydatki na reklamę w edycjach papierowych spadły o 0,2%.

W drugim kwartale wydatki na reklamę online w internetowych serwisach amerykańskich dzienników wyniosły 667 mln USD i były wyższe o 33,2% niż rok wcześniej. To dziewiąty kwartał z rzędu, w którym dynamika wzrostu wydatków na reklamę jest podawana przy użyciu liczby dwucyfrowej.

Wydatki na reklamę w papierowych wydaniach dzienników są nieporównywalnie większe od edycji online i wyniosły w drugim kwartale tego roku 11,7 mld USD. Jednak były one niższe o 0,2%. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Więcej: Newspaper Association of America (w języku angielskim)