Więcej z kabla

Połowa amerykańskich internautów będzie do 2004 roku korzystała z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Obecnie dwukrotnie więcej użytkowników szerokopasmowych korzysta z modemów kablowych niż z linii DSL. Co więcej - tendencja ta ma się utrzymać.

Według badania Solomon-Wolff Associates, na początku 2004 roku połowa amerykańskich użytkowników Internetu będzie wykorzystywała szerokopasmowe technologie dostępu. Firma opiera swoje prognozy m.in. na szacunkach obecnej sytuacji na rynku: obecnie już blisko jedna trzecia połączeń internetowych jest realizowana poprzez sieci telewizji kablowej lub linie DSL (pięciokrotny wzrost w stosunku do sytuacji sprzed 3 lat). Według Solomon-Wolff udziały obu form dostępu to odpowiednio 20% i 10% (taki udział technologii DSL w rynku dostępowym stwierdziła również niedawno Federalna Komisja Komunikacji (FCC)).

Taka przewaga sieci kablowych, zdaniem firmy badawczej, ma się dalej pogłębiać. I to pomimo faktu, że w ankiecie Solomon-Wolff ponad dwukrotnie więcej obecnych użytkowników dial-up deklaruje chęć zamiany w przyszłości modemu telefonicznego na DSL niż na modem kablowy. Obecnie firmy oferujące DSL pozostają około 1,5 roku w tyle za sieciami kablowymi pod względem rozwoju rynku - tym analitycy Solomon-Wolff tłumaczą swoje przewidywania.

Największym dostawcą kablowego dostępu jest obecnie w Stanach Zjednoczonych sieć Road Runner; największym usługodawcą DSL jest AOL.