Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Więcej z kabla

Połowa amerykańskich internautów będzie do 2004 roku korzystała z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Obecnie dwukrotnie więcej użytkowników szerokopasmowych korzysta z modemów kablowych niż z linii DSL. Co więcej - tendencja ta ma się utrzymać.

Według badania Solomon-Wolff Associates, na początku 2004 roku połowa amerykańskich użytkowników Internetu będzie wykorzystywała szerokopasmowe technologie dostępu. Firma opiera swoje prognozy m.in. na szacunkach obecnej sytuacji na rynku: obecnie już blisko jedna trzecia połączeń internetowych jest realizowana poprzez sieci telewizji kablowej lub linie DSL (pięciokrotny wzrost w stosunku do sytuacji sprzed 3 lat). Według Solomon-Wolff udziały obu form dostępu to odpowiednio 20% i 10% (taki udział technologii DSL w rynku dostępowym stwierdziła również niedawno Federalna Komisja Komunikacji (FCC)).

Taka przewaga sieci kablowych, zdaniem firmy badawczej, ma się dalej pogłębiać. I to pomimo faktu, że w ankiecie Solomon-Wolff ponad dwukrotnie więcej obecnych użytkowników dial-up deklaruje chęć zamiany w przyszłości modemu telefonicznego na DSL niż na modem kablowy. Obecnie firmy oferujące DSL pozostają około 1,5 roku w tyle za sieciami kablowymi pod względem rozwoju rynku - tym analitycy Solomon-Wolff tłumaczą swoje przewidywania.

Największym dostawcą kablowego dostępu jest obecnie w Stanach Zjednoczonych sieć Road Runner; największym usługodawcą DSL jest AOL.