Więcej szerokopasmowego Internetu w Europie

Z najnowszego raportu IDC wynika, że w najbliższych latach znacznie szybciej spadać będzie liczba osób korzystających z "wdzwanianego" dostępu do Internetu. Zwiększy się za to grupa użytkowników posiadających łącza szerokopasmowe. Już w tej chwili dostrzegalna jest silna migracja internautów w stronę usług zapewniających stały, zryczałtowany dostęp do Sieci. Do 2007 roku nastąpić ma 36% wzrost liczby osób korzystających z szerokiego pasma w zachodniej części Europy.

Więcej szerokopasmowego Internetu w Europie
Z danych IDC opublikowanych w raporcie „Western Europe Consumer ISP Forecast, 2002-2007” wynika, że pod koniec minionego roku w Zachodniej Europie użytkownicy korzystali z 18,7 mln szerokopasmowych łączy. W przeciągu trzech lat liczba ta ma się zwiększyć do 50 mln. Jednocześnie wciąż spada ilość osób korzystających z „wdzwanianego” dostępu do Sieci. IDC prognozuje, że do 2007 roku nastąpi spadek o 18,3 mln klientów usługi dial-up.

Z raportu wynika, że największa grupa wśród nowych użytkowników broadbandu to byli klienci usług dial-up. Znacznie mniej jest tych osób, dla których stałe łącze jest pierwszym rozwiązaniem, jakie założyli, by móc korzystać z Sieci.

Popularność szerokopasmowych łączy w krajach europejskich związana jest z coraz większym obniżaniem kosztów tej usługi. Tym samym wzrasta liczba domostw, które decydują się na założenie szerokopasmowego dostępu do Sieci. IDC prognozuje, że liczba domostw korzystających z Internetu wzrośnie średnio z 44% do 52% między 2003 a 2007 rokiem. Największy wzrost nastąpi we Francji – o całe 10%, osiągając poziom 46% penetracji w tym kraju. W Niemczech liczba domostw online podskoczy o 6%, więc będzie ich w sumie ok. 53%. Największy poziom penetracji Internetu będzie w Wielkiej Brytanii – w ciągu najbliższych 3 lat wskaźnik wyniesie 64%.

”Przyrost szerokopasmowych łączy będzie szybszy niż spadek ilości osób korzystających z usługi typu dial-up” - zaznaczył w raporcie Chris Drake, starszy analityk IDC European IP Services - Przyczyną takiego stanu rzeczy będzie coraz większe bogactwo ofert stałego dostępu do Internetu oraz spadek cen. Co więcej, dostawcy broadbandu będą nie tylko sprzedawać łącza, ale również treści w Internecie, co może znacząco zachęcić klientów.”

Szerokie pasmo w Polsce

W Polsce wciąż przeważa liczba osób korzystających z „wdzwanianego” dostępu do Sieci. Pół roku temu szacowano, że jedynie 20% internautów posiada stałe łącza internetowe (czyli ok. 1,2 mln osób). W drugim półroczu TPSA ruszyła z ofertą Neostrady, która miała polepszyć polskie statystyki korzystania z broadbandu. Pod koniec listopada było ponad 180 tys. użytkowników usługi.

Powoli zwiększa się w Polsce liczba użytkowników stałych łączy. Jednakże oferta nie jest jeszcze tak bogata i atrakcyjna jak w Europie Zachodniej. ”Z porównania przeprowadzonego w sile nabywczej pieniądza wynika, że koszty korzystania z Internetu we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Turcji są droższe niż w krajach OECD - czytamy w raporcie „Perspektywy polskiego rynku telekomunikacyjnego” przygotowanym przez Instytut III Rzeczpospolitej - Polska znajduje się pod tym względem (usługa typu dial-up) na trzecim najdroższym miejscu. Warto nadmienić, że w Czechach i Słowacji koszty te są odpowiednio o 30-40% niższe niż w Polsce.” Autorzy raportu dodają, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej (z wyjątkiem Portugalii) ceny za korzystanie z Sieci są o ponad połowę niższe niż w Polsce.