Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Więcej promocji, ale drożej

W I kwartale br. ceny abonamentu usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu wzrosły w amerykańskich sieciach telewizji kablowych o 4%. Podrożały też inne usługi dostępu szerokopasmowego. Rosną za to wydatki na promocję i upusty dla nowych klientów „szerokiego pasma”.

Według raportu firmy ARS, w I kwartale br. ceny u amerykańskich providerów szerokopasmowego Internetu dostarczających swoje usługi poprzez sieci telewizji kablowej wzrosły o 4%. Średnia cena w grudniu 2002 wynosiła 44,95 USD, podczas gdy w grudniu ub. roku – 43,21 USD. Ceny dostępu szerokopasmowego w technologii ADSL wzrosły w I kwartale br. o 1,4% - z 51,09 USD w grudniu 2001 do 51,82 USD w marcu 2002.

Usługi ADSL (Assymetric Digital Subscreber Line) są najpopularniejsze w wachlarzu technologii DSL wśród użytkowników domowych. Jednak to telewizje kablowe, które wypożyczają modemy kablowe i dostarczają Internet poprzez swoje sieci dominują na rynku szerokopasmowego dostępu w Stanach Zjednoczonych – wynika z raportu ARS. W ocenie firmy posiadają oni około 62% rynku szerokopasmowego Internetu.

91% dostawców Internetu szerokopasmowego, działających co najmniej od 2001 roku, podniosło ceny swoich usług. W ocenie analityków ARS oznacza to, że w najbliższej przyszłości nadal zdecydowana większość internautów będzie wykorzystywać do łączenia z Siecią dial-up.

Jak zauważył ARS, podwyżkom podstawowych opłat towarzyszy intensyfikacja działań promocyjnych. 81% dostawców Internetu oferowało bezpłatną instalację w I kwartale 2002, podczas gdy w grudniu 2001 – 77%. 65% usługodawców oferowało bezpłatne lub tańsze od cennikowego wypożyczenie modemu kablowego lub CPE (w przypadku dostawców DSL). W IV kwartale ub. roku odsetek ten wynosił 53%. 58% dostawców oferowało nowych klientom bezpłatny pierwszy miesiąc świadczenia usługi – w IV kwartale taką politykę prowadziło 47% dostawców szerokiego pasma.