Więcej promocji, ale drożej

W I kwartale br. ceny abonamentu usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu wzrosły w amerykańskich sieciach telewizji kablowych o 4%. Podrożały też inne usługi dostępu szerokopasmowego. Rosną za to wydatki na promocję i upusty dla nowych klientów „szerokiego pasma”.

Według raportu firmy ARS, w I kwartale br. ceny u amerykańskich providerów szerokopasmowego Internetu dostarczających swoje usługi poprzez sieci telewizji kablowej wzrosły o 4%. Średnia cena w grudniu 2002 wynosiła 44,95 USD, podczas gdy w grudniu ub. roku – 43,21 USD. Ceny dostępu szerokopasmowego w technologii ADSL wzrosły w I kwartale br. o 1,4% - z 51,09 USD w grudniu 2001 do 51,82 USD w marcu 2002.

Usługi ADSL (Assymetric Digital Subscreber Line) są najpopularniejsze w wachlarzu technologii DSL wśród użytkowników domowych. Jednak to telewizje kablowe, które wypożyczają modemy kablowe i dostarczają Internet poprzez swoje sieci dominują na rynku szerokopasmowego dostępu w Stanach Zjednoczonych – wynika z raportu ARS. W ocenie firmy posiadają oni około 62% rynku szerokopasmowego Internetu.

91% dostawców Internetu szerokopasmowego, działających co najmniej od 2001 roku, podniosło ceny swoich usług. W ocenie analityków ARS oznacza to, że w najbliższej przyszłości nadal zdecydowana większość internautów będzie wykorzystywać do łączenia z Siecią dial-up.

Jak zauważył ARS, podwyżkom podstawowych opłat towarzyszy intensyfikacja działań promocyjnych. 81% dostawców Internetu oferowało bezpłatną instalację w I kwartale 2002, podczas gdy w grudniu 2001 – 77%. 65% usługodawców oferowało bezpłatne lub tańsze od cennikowego wypożyczenie modemu kablowego lub CPE (w przypadku dostawców DSL). W IV kwartale ub. roku odsetek ten wynosił 53%. 58% dostawców oferowało nowych klientom bezpłatny pierwszy miesiąc świadczenia usługi – w IV kwartale taką politykę prowadziło 47% dostawców szerokiego pasma.