Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Więcej na e-government

Według prognoz IDC, europejskie witryny e-government'owe wydadzą w przyszłym roku o 13% więcej niż w bieżącym, czyli 2,8 mld USD.

Europejskie wirtualne służby publiczne muszą inwestować w sprzęt, oprogramowanie, usługi profesjonalnych firm dostarczających rozwiązań w kwestii projektowania, wdrażania, unowocześniania i zarządzania. Wobec obecnego kryzysu rynku IT, jest to duża szansa dla wszelkiej maści usługodawców IT, którzy nie mogą jej zaprzepaścić - stwierdza raport IDC.

Kraje europejskie w różnym stopniu rozwinęły dotychczas swoją internetową administrację. Według raportu IDC, najlepiej przygotowane i najbardziej zaawansowane na tej drodze są kraje nordyckie, następnie grupa złożona z Francji, Hiszpanii i Włoch, za którymi dopiero plasują się Niemcy i Wielka Brytania.