Więcej komputerów dla szkół

Sejm wprowadził nowelizację do ustawy o podatku VAT, która przewiduje, że do grudnia 2003 r. szkoły i placówki edukacyjne będą płaciły za zakup sprzętu komputerowego tylko 3% VAT, zamiast obowiązujących od początku br. 22%.

„Cieszymy się, chociaż nasz optymizm jest umiarkowany” - powiedział Jerzy Dałek, doradca Ministra Edukacji. „Przy 22% podatku VAT mieliśmy wyposażyć w tym roku w 10-stanowiskowe pracownie komputerowe 373 licea, dzięki nowelizacji ustawy pracownie otrzyma o 70 szkół więcej” - dodaje.

Placówki edukacyjne (od przedszkola po szkoły wyższe) będą również całkowicie zwolnione z VAT za połączenia internetowe.

Nowelizacja wprowadziła także 7% VAT (zamiast dotychczasowych 22%) na połączenia internetowe dla wszystkich użytkowników Sieci.