Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Więcej internautów płaci za dostęp do ekskluzywnych treści

Średnio amerykański internauta wydał w ubiegłym roku na otwarcie płatnych zasobów w internecie nieco ponad 100 USD. Zdecydowana większość amerykańskiej populacji internautów nie wydała jednak na ten cel ani centa. Mimo rezerwy użytkowników, rynek płatnych treści, pod którym pojęciem kryją się też pliki muzyczne, wart był w 2005 roku 2 mld USD.

W stosunku do 2004 roku, w ubiegłym roku obywatele Stanów Zjednoczonych wydali 15% więcej na płatne treści. W 2005 roku zmieniła się kategoria treści, na które przeznaczono największe kwoty. O ile w 2004 roku były to serwisy społecznościowe, w tym przede wszystkim serwisy randkowe, w 2005 roku prowadzenie objęły treści rozrywkowe oraz tzw. life-stylowe. Do treści rozrywkowych raport Online Publishers Association zalicza pliki muzyczne pobierane w sklepach internetowych, w tym przede wszystkim w iTunes. Wydatki na nie, w stosunku do 2004 roku wzrosły o 39%. Rozrywka i Lifestyle zanotowały w 2005 roku przychody w wysokości 574 mln USD, podczas gdy rok wcześniej 413 mln USD.

Opłaty za treści dotychczasowych liderów, czyli serwisów społecznościowych i randkowych, przyniosły ich właścicielom 503 mln USD, podczas gdy w 2004 roku niecałe 470 mln USD.

Wydatki na treści związane z osobistymi finansami i inwestowaniem wzrosły z poziomu 313 mln USD do 320 mln USD.

Dwucyfrowe wzrostu odnotowały ponadto kategorie Gry, Rozwój osobisty oraz Badania. W sumie spośród 11 kategorii wzrost wydatków odnotowało 8.

Co ważne, spadek przychodów z płatnych treści odnotowały serwisy informacyjne, które część lub całość swoich zasobów udostępniają za opłatą. W 2004 roku ich sprzedaż wyniosła 88 mln USD, w 2005 - 78 mln USD.

Najwięcej zyskały te serwisy, które promują model płatnej prenumeraty swoich treści. Ich udział w torcie wartym 2 mld USD był 78%. Udział przychodów z pojedynczych opłat wzrósł jednak z poziomu 15% w 2004 roku do 22% w 2005.

Raport, przygotowany we współpracy z firmą badawczą comScore, nie jest jeszcze dostępny na stronie Online Publishers Association. Pobrać można natomiast raport OPA za pierwsze półrocze 2005 roku.