Więcej filtru ICRA-y

AOL, MSN i Yahoo! dokonały kategoryzacji 93% swoich zasobów według kryteriów dostarczonych przez organizację Internet Content Rating Association (ICRA). Pozwoli to zabezpieczyć nieletnią publiczność internetową przed dostępem do treści „dla dorosłych”.

Na mocy zawartego z ICRA w październiku ub. roku, dostawcy zawartości wypełniają kwestionariusze, opisując treść poszczególnych stron. Kategoryzacja zasobów czołowych portali umożliwia z kolei użytkownikom bezpłatnego oprogramowania ICRA filtrowanie zawartości odwiedzanych stron w obrębie tych portali.

System ICRA generuje na podstawie kwestionariuszy metatagi, rozpoznawane przez oprogramowanie instalowane przez użytkowników w przeglądarkach. Filtry dystrybuowane przez ICRA pracują z Windows 95 i nowszymi wersjami tego systemu, ze wszystkimi przeglądarkami. Obecnie zainstalowało go sobie 15 tys. użytkowników w Europie.