Więcej e-commerce

Dwojakie trudności

W rozwoju platform handlu internetowego najbardziej oczywiste są trudności związane z realizacją projektów IT, które - ze względu na specyfikę rynku - muszą charakteryzować się dużym poziomem innowacyjności. Działające trzeba nieustannie rozwijać pod kątem nowych funkcji i usług oraz zwiększania liczby kanałów dostępu, stanowiących potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej. W przypadku mniejszych serwisów, nie posiadających własnego zaplecza sprzętowego, problemem mogą okazać się nawet restrykcyjne zapisy w ustawie o ochronie danych osobowych. Wymuszają one bowiem konieczność korzystania z relatywnie drogich serwerów dedykowanych, blokując możliwość wykorzystywania serwerów współdzielonych.

Nie mniej ważne są projekty związane z rozwojem logistycznego zaplecza e-sklepów. Witold Ferenc podkreśla, że detaliczny handel internetowy znacznie różni się od handlu w segmencie FMCG. Wynikają one bezpośrednio ze specyfiki prowadzonej działalności i wiążą się m.in. z krótkimi terminami przydatności grup produktów, a także konkretnymi wymaganiami dotyczącymi ich transportu. Frisco.pl zamierza więc uruchomić wyspecjalizowane centrum logistyczne. Nowe, centrum realizacji zamówień ma być wyposażone m.in. w system automatycznego kompletowania zleceń. Umożliwi to zwiększenie liczby realizowanych zamówień przy podniesieniu jakości obsługi. Podobne centra logistyczne funkcjonują już w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Zaplanowana jest również wymiana platformy sprzętowej oraz usprawnienie logiki systemu sprzedażowego. Wszystkie te działania mają na celu m.in. zwiększenie skalowalności wykorzystywanej platformy oraz umożliwienie rozwoju nowych usług pod kątem specjalizacji sprzedaży określonych rodzajów dóbr.