Więcej czasu

Microsoft postanowił dać więcej czasu swoim klientom na przejście na nowy system licencjonowania.

„Klienci informowali nas, że Licensing 6.0, nasz nowy program licencji, wprowadzony 1 października 2001 r., stanowi istotną zmianę, ale wyznaczony przez nas pierwotnie okres przejściowy trwający pięć miesięcy jest zbyt krótki” — powiedział Bill Landefeld, wiceprezes ds. polityki licencyjnej i cenowej w firmie Microsoft. „Microsoft postanowił wydłużyć okres przejściowy, dzięki czemu klienci będą mieć dość czasu, aby zbadać posiadane licencje, ocenić nowe opcje oraz podjąć decyzję, w jaki sposób najlepiej będą mogli wykorzystać program Software Assurance” – dodał. W sumie okres przejściowy został wydłużony do końca lipca 2002 r. Ponadto klienci posiadający pakiet 2000 lub Office XP mogą bezpośrednio przystąpić do programu Software Assurance.

Najważniejsze uproszczenie nowych programów licencyjnych polega na zastąpieniu licznych opcji aktualizacji oznaczanych nieczytelnymi skrótami jedną opcją Software Assurance. Jest to gwarancja aktualizacji oprogramowania, która może być zakupiona do poszczególnych licencji albo do wszystkich objętych licencją komputerów osobistych i serwerów, posiadanych przez dane przedsiębiorstwo czy instytucję. Software Assurance daje też klientowi uprawnienie aktualizacji do najnowszej wersji produktu, wprowadzanej w okresie obowiązywania umowy.