Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Więcej VAT-u, mniej Internetu

Mimo informacji o problemach finansowych portali czy firm świadczących usługi dostępu do sieci, na Internecie da się jednak zarobić. Chce to zapewne zrobić Ministerstwo Finansów, które - w dobie dyskusji o widmie wykluczenia informatycznego Polski - zasłaniając się wymogami akcesyjnymi, funduje nam podwyżkę stawki VAT na połączenia internetowe z 7 proc. do 22 proc. Pisaliśmy o tym jako pierwsi już 16 września br.

Ponowny wzrost obniżonego niedawno internetowego VAT-u po 1 maja 2004 r. wydaje się właściwie przesądzony. Rządowym planom sprzeciwiają się co prawda posłowie Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, lecz to za mało. Ze stanowiskiem resortu finansów - łatającego dziurę budżetową i argumentującego swoje działania koniecznością dostosowania się do regulacji unijnych - pogodziły się już Ministerstwo infrastruktury oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, tak aktywnie zaangażowane przecież w budowę społeczeństwa informacyjnego. Ich szefowie wystąpili jednakże do Ministerstwa Finansów o wypracowanie rozwiązań, które „zminimalizują lub zlikwidują negatywne skutki przewidywanej podwyżki cen dostępu do Internetu, związanej z podwyżką z 7 do 22 proc. podatku VAT na usługi internetowe”. Minister nauki Michał Kleiber wystąpił do premiera z propozycją powołania zespołu, którego zadaniem byłoby opracowanie założeń tych rozwiązań. Nie wiadomo jednak o jakie rozwiązania mogłoby chodzić. Skoro ma się tym zająć specjalny międzyresortowy zespół specjalistów należy przypuszczać, że nie będzie to po prostu apel do operatorów: „Weźcie wzrost VAT-u na siebie i nie podwyższajcie cen”. Takie rozwiązanie nie jest niemożliwe, ale mało prawdopodobne. Ministerstwo Finansów utrzymuje, że to nie stawka VAT kształtuje ceny połączeń internetowych lecz polityka operatorów. I z takim stwierdzeniem można oczywiście się zgodzić, jeżeli stawka pozostanie na poziomie 7 proc.

„Do tej pory, kiedy stosujemy preferencyjną stawkę VAT na połączenia z Internetem (7-proc.) w Polsce, połączenia te są jednymi z najdroższych na świecie... Proszę zauważyć, że gdyby ceny dostępu do Internetu w Polsce były takie, jakie są w krajach Unii Europejskiej, to tak naprawdę zwiększenie tej stawki byłoby niemal nieodczuwalne dla użytkowników” - przekonywał dzisiaj Wiktor Krzyżanowski, rzecznik Ministerstwa Finansów.

Większa stawka VAT będzie niekorzystna dla całego internetowego „ekosystemu” - internautów, firm oferujących dostęp do sieci oraz portali i serwisów oferujących różnego rodzaju usługi internetowe, czy utrzymujących się z reklam. Podwyżka podatku VAT nie oznacza jednocześnie automatycznego wzrostu wpływów budżetowych, w wypadku kiedy spowoduje ona ograniczenia korzystania z usług dostępu do Internetu.

Posłowie Platformy Obywatelskiej nawołują do ogólnopolskiego protestu przeciw wprowadzeniu przeciwko wprowadzeniu 22% stawki VAT na usługi internetowe. W ramach tej akcji poseł PO Tadeusz Jarmuziewicz apeluje do internautów, aby za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwracali się do odpowiednich urzędów z protestem w sprawie VAT, wysyłając listy następującej treści:

Do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji

([email protected])

Szanowny Panie Ministrze

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego ludzie odpowiedzialni za rozwój informatyzacji w Polsce nie protestują przeciwko podniesieniu stawki VAT na dostęp do Internetu?”

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

([email protected])

Szanowna Pani Minister

Proszę o wyjaśnienie, czy kolejnym pomysłem Pani Minister na rozwój edukacji w Polsce ma być podniesienie stawki VAT na dostęp do Internetu. Jest to, po opodatkowaniu uczelni i szkół kolejny gwóźdź do trumny dla polskiej edukacji.

Do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

([email protected])

Szanowny Panie Ministrze

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego URTiP spokojnie przygląda się jak inny Urząd niszczy rynek telekomunikacyjny w Polsce, poprzez podniesienie stawki VAT na dostęp do Internetu?

Więcej informacji:

http://www.jarmuziewicz.platforma.org/protest.php

Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na apel protestacyjny Platformy Obywatelskiej wydało dzisiaj (25 września) komunikat następujacej treści:

"Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia:

1. Sprawa podwyżki podatku VAT nie leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury, lecz Ministerstwa Finansów

2. Minister Infrastruktury oraz Minister Nauki zwrócili się do Ministra Finansów z prośba o znalezienie takich instrumentów finansowych (w tym fiskalnych), które umożliwią minimalizację lub likwidację negatywnych skutków przewidywanej podwyżki.

3. Minister Infrastruktury zaproponował Ministrowi Finansów, w związku z jego udziałem w Radzie Ministrów Finansów UE, aby zasygnalizował potrzebę uwzględnienia obniżonej stawki VAT w rejestrze stawek ulgowych obowiązujących w UE bądź ustanowienie okresu przejściowego."