Widzialni.eu: dwója dla TVN24, czwórka dla TVP

Widzialni przeprowadzili badania pięciu serwisów największych polskich nadawców telewizyjnych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. W testach najlepiej wypadł serwis Telewizji Polskiej S.A. uzyskując ocenę dobrą. Najgorzej oceniona została strona internetowa TVN 24.

Badania zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszym było badanie z użytkownikami, czyli samymi zainteresowanymi - osobami niewidomymi, niedowidzącymi i głuchymi. Etap drugi to analiza ekspercka, której przedmiotem było sprawdzenie zgodności kodu źródłowego serwisów z wytycznymi międzynarodowego konsorcjum W3C.

Do testowania serwisów wykorzystano programy czytające Jaws i Window Eyes oraz program powiększający Lunar. Niepełnosprawni testujący przeprowadzili audyt biorąc pod uwagę pięć kluczowych elementów:

* tytuł strony

* poprawne opisy nagłówków

* bezpośrednie czytanie tekstu po kliknięciu na link

* odpowiednio opisane linki

* opisane pola formularzy

Wyniki audytu pokazują, że wciąż jest dużo do zrobienia w zakresie dostępności serwisów internetowych.

Najgorzej w badaniach wypadł serwis TVN24, w którym aż roiło się od barier. Nawigacja po tym serwisie sprawiła osobom niepełnosprawnym najwięcej kłopotów. Pole formularza wyszukiwarki jest nieopisane, podobnie jak duża ilość linków graficznych, w tym logo główne serwisu. Nagłówki są nieprawidłowo zagnieżdżone co wydatnie utrudnia obsługę serwisu przez programy czytające. Pod względem ilości błędów wykrytych przez walidatory serwisTVN24 bije na głowę serwisy innych stacji, co rzecz jasna chwały nie przynosi.

Na wyróżnienie zasługuje serwis TVP, który otrzymał najwyższą ocenę. Pomimo tego, że nie jest wolny od błędów to nawigacja po nim nie sprawiała dużych problemów. W serwisie znajduje się również zakładka "dostępność" dedykowana osobom niepełnosprawnym.