Wideokonferencje z Alcatela

Alcatel udostępnił produkty My Teamwork przeznaczone do organizowania pracy grupowej w sieci oraz tworzenia multimedialnych telekonferencji audio i wideo oparte na oprogramowaniu. Rozwiązanie umożliwia pracownikom firmy natychmiastowy kontakt w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji biznesowych, z wykorzystaniem różnorodnych mediów i urządzeń.

Firma przedstawiła dwa rozwiązania: aplikację My Teamwork, stanowiącą część systemu ujednoliconej komunikacji Alcatel OmniTouch Unified Communication (OTUC) oraz niezależne od zastosowanej platformy sprzętowej oprogramowanie Alcatel Instant Collaboration System, dostosowane do współpracy z różnorodnymi środowiskami informatycznymi. Obie aplikacje korzystają z technologii i rozwiązań pozyskanych w II połowie 2004 roku wraz z przejęciem firmy e-Dial.

Zastosowana w tych rozwiązaniach architektura SIP-to-the-Core, uniezależnia w praktyce pakiet aplikacji od konkretnej platformy sprzętowej lub systemu operacyjnego. Podstawowym zadaniem systemu jest zestawianie multimedialnych konferencji z udziałem wielu osób oraz współpraca on-line, podnosząca poziomu interakcji procesów biznesowych z innymi pracownikami, klientami i partnerami. Nowe produkty mogą wspierać aplikacje wdrażane w różnorodnych sektorach, takich jak: finansowym, służbie zdrowia, obronności, edukacji, telekomunikacji czy administracji.

Użytkownicy My Teamwork mogą korzystać z interfejsu przeglądarki internetowej lub za pośrednictwem telefonu, mogą inicjować zestawianie multimedialnych konferencji z możliwością transmisji głosu, danych i współdzielenia dokumentów. Produkt uwzględnia możliwość tworzenia profili obecności, zwykle wcześniej ustalonych bądź zmienianych w trybie na żądanie. Oprogramowanie My Teamwork można integrować z systemem OTUC, zoptymalizowanym do współpracy z serwerami komunikacyjnymi IP Alcatel OmniPCX. Ta integracja udostępnia wszelkie funkcje telefonii korporacyjnej z możliwością rutowania połączeń lub kontaktów oraz pozwala na korzystanie z ujednoliconych systemów wiadomości oraz komunikatorów internetowych.