WiMAX kusi obietnicami

Sieci pracujące w standardzie WiMAX mogą znaleźć zastosowanie w systemach korporacyjnych najwcześniej za 2, 3 lata, ale już obecnie warto śledzić rozwój tej technologii i opartej na niej oferty usług.

Rynek WiMAX rozwija się szybciej niż jeszcze niedawno można było oczekiwać. Dużą aktywność wykazują nie tylko producenci sprzętu, ale również dostawcy usług. Duże zainteresowanie technologią WiMAX każe przewidywać, że już za kilka lat może ona stać się jedną z najpopularniejszych metod wykorzystywanych do udostępniania szerokopasmowych, radiowych łączy do Internetu, a w niedalekiej perspektywie również poważną konkurencją dla sieci 3G.

Choć WiMAX, a w szczególności jego wersja mobilna IEEE 802.16e, jest technologią niedojrzałą, która musi jeszcze sprawdzić się w masowych zastosowaniach, jej ogromnym atutem ma być względnie niski koszt budowy infrastruktury, a w efekcie również niższe ceny usług. Według obecnych szacunków, w porównaniu z siecią 3G jest to różnica aż 10-krotna (koszt przesłania jednego bita). Oznacza to, że infrastrukturę dostępową mogą budować nie tylko potentaci rynku telekomunikacyjnego, ale również mniejsze firmy. Równocześnie cena usług może być istotnie niższa, co może przyciągnąć wielu klientów i w efekcie przyczynić się do szybkiej i masowej popularyzacji WiMAX.

WiMAX kusi obietnicami

Przegląd standardów WiMAX

Obecną sytuację WiMAX można porównać do telefonii komórkowej przed 15 laty, gdy była ona technologią nową, jeszcze niesprawdzoną w masowych zastosowaniach. O aktywnym zainteresowaniu technologią WiMAX świadczy m.in. październikowa konferencja WiMAX World w Bostonie, która przyciągnęła aż 4 tys. uczestników reprezentujących głównie dostawców sprzętu i oprogramowania, operatorów telekomunikacyjnych oraz firmy świadczące usługi dostępowe.

Stacjonarna wersja WiMAX (IEEE 802.16d opublikowana pod koniec 2005 r.) już znalazła praktyczne zastosowania (np. komercyjne usługi Netii oraz plany rozwoju sieci przez Exatel i Clearwire w Polsce), ale największe zainteresowanie, zwłaszcza operatorów telekomunikacyjnych, budzi mobilna wersja tego systemu IEEE 802.16e opublikowana w lutym 2006 r. Oferuje ona znacznie wyższą przepustowość w porównaniu z sieciami komórkowymi (nawet do 20 Mb/s). Formalne testy zgodności urządzeń 802.16e ze specyfikacją WiMAX rozpoczną się w styczniu 2007 r., a więc pierwsze certyfikowane produkty pojawią się na rynku najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku.

Obecnie dostępne są już stacjonarne (choć przenośne) interfejsy WiMAX w formie samodzielnych urządzeń. Masowa popularyzacja nastąpi jednak dopiero wtedy, gdy pojawią się interfejsy mobilne instalowane w notebookach i telefonach komórkowych. W tym roku dostępne będą tego typu karty PCMCIA, ale za rok Intel zacznie oferować rozwiązania zintegrowane w ramach kolejnej odsłony technologii Centrino. Najprawdopodobniej dopiero wówczas rozpocznie się masowa popularyzacja WiMAX.

Duża aktywność i silne wsparcie dla technologii WiMAX ze strony producentów elementów półprzewodnikowych i sprzętu jest naturalne - daje ona nową szansę na zwiększenie sprzedaży. A jest o co walczyć, wg szacunków wartość rynku WiMAX za kilka lat ma osiągnąć poziom 20-100 mld USD. Nieco trudniejsza jest sytuacja operatorów, zwłaszcza tych którzy już zainwestowali ogromne środki w rozwój sieci 3G.

Na rynku telekomunikacyjnym wciąż pojawiają się nowe firmy próbujące zbić kapitał, oferując nowe usługi i technologie, których nie udostępniają jeszcze potentaci. W efekcie, nawet największe firmy nie są w stanie zahamować popularyzacji WiMAX, choć nie ulega wątpliwości, że mogą ją opóźnić. Zapewne w dłuższym okresie dojdzie do połączenia wszystkich technologii szerokopasmowych w ramach jednego uniwersalnego chipsetu, bo operatorzy mobilni nie odpuszczą szansy wejścia na tworzący się rynek.