Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wezwanie na Onet

ITI ogłosił wezwanie na akcje Grupy Onet.pl. Wezwanie dotyczy 4,1 mln akcji spółki, które ITI chce skupować po 30 zł sztukę.

Zgodnie z prawem o obrocie papierami wartościowymi ITI Holdings po przekroczeniu połowy głosów na WZA Grupy Onet ogłosił wezwanie na akcje GO. ITI chce skupić 4,1 mln akcji Grupy Onet stanowiących 40% głosów na WZA po cenie 30 zł za sztukę. Na wtorkowym zamknięciu za akcje GO płacono 29,70 zł.

KPWiG zadecydowała o zawieszeniu notowań spółki na środowej sesji.