Węgierski Matav rusza na Bałkany

Węgierski narodowy operator telekomunikacyjny poinformował o nabyciu większościowych udziałów w Makedonskiej Telekomunikaciji.

Jest to krok na drodze do międzynarodowej ekspansji Matavu. Firma ma monopolistyczną pozycję na węgierskim rynku telekomunikacji stacjonarnej, w dziedzinie połączeń międzymiastowych i międzynarodowych. Jest także największym operatorem telefonii komórkowej z 1 milionem abonentów.

Matav jest dostawcą usług internetowych w ramach usługi NetExpressz, obejmującej dostęp dial-up i ISDN. Jego inwestorem strategicznym jest od 1997 roku Deutsche Telekom.

Prezes Matavu Elek Straub otrzymał nagrodę CEO roku 2000 „wschodzących rynków” w uznaniu za skuteczną restrukturyzację firmy, która w połowie lat dziewięćdziesiątych miała poważne problemy.

Matav bardzo dba o public relations i jest jednym z największych na Węgrzech mecenasów kultury, sponsorującym różne imprezy artystyczne.