Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Węgierski Matav rusza na Bałkany

Węgierski narodowy operator telekomunikacyjny poinformował o nabyciu większościowych udziałów w Makedonskiej Telekomunikaciji.

Jest to krok na drodze do międzynarodowej ekspansji Matavu. Firma ma monopolistyczną pozycję na węgierskim rynku telekomunikacji stacjonarnej, w dziedzinie połączeń międzymiastowych i międzynarodowych. Jest także największym operatorem telefonii komórkowej z 1 milionem abonentów.

Matav jest dostawcą usług internetowych w ramach usługi NetExpressz, obejmującej dostęp dial-up i ISDN. Jego inwestorem strategicznym jest od 1997 roku Deutsche Telekom.

Prezes Matavu Elek Straub otrzymał nagrodę CEO roku 2000 „wschodzących rynków” w uznaniu za skuteczną restrukturyzację firmy, która w połowie lat dziewięćdziesiątych miała poważne problemy.

Matav bardzo dba o public relations i jest jednym z największych na Węgrzech mecenasów kultury, sponsorującym różne imprezy artystyczne.