Webinaria i wideo w służbie eCommerce

Zupełnie innymi zasadami rządzą się Webinaria. Sama idea wirtualnych spotkań i tworzenia grup roboczych pracujących w sieci nie jest niczym nowym. Już w 1995 roku Microsoft udostępnił narzędzie Microsoft NetMeeting, które umożliwiło prowadzenie wideokonferencji i współdzielenia „tablicy”, która swoim wyglądem przypominała wersję MS Painta z tą różnicą, że mogli z niej korzystać wszyscy uczestnicy spotkania jednocześnie.

Dziś Webcasty i Webinaria łączą w sobie bezpośredni kontakt z klientem, możliwość prezentacji produktów i usług, prowadzenia ankiet oraz uzupełnienia bazy danych o potencjalnych klientach. Z badania przeprowadzonego w 2012 roku przez firmę ClickMeeting wynika, że głównym celem, jaki przyświeca firmom korzystającym z webinariów jest edukacja obecnych i potencjalnych klientów (85% wskazań), pozyskiwanie klientów (77%) i wzmocnienie pozycji firmy na rynku (60%). Nieco ponad połowa badanych firm wykorzystuje webinaria do konwersji posiadanych kontaktów, a jedna trzecia do pozyskania nowych. Z kolei z większości badań i obserwacji prowadzonych na uczestnikach webinariów wynika, że ponad 90% z nich szuka przede wszystkim wiedzy, nowych możliwości rozwiązania codziennych zawodowych problemów czy poszerzenia własnych kompetencji (np. językowych).

W dużym uproszczeniu webinaria możemy podzielić na dwa rodzaje – te, kierowane do własnych pracowników lub już istniejących klientów oraz te, które mają na celu pozyskanie zupełnie nowych kontaktów dla naszego ebiznesu. I o ile w pierwszym przypadku webinarium można zrobić niskim kosztem korzystając np. z Google Hangouts (chociaż bardzo często poziom realizacji chociażby dźwięku nie jest najwyższej jakości), o tyle w przypadku pozyskiwania klientów przygotowanie transmisji wymaga nieco więcej pracy.

Przede wszystkim musimy zadbać o stronę rejestracyjną z formularzem do logowania, miejscem, gdzie uczestnik zostanie przekierowany w momencie startu webinarium i o sam proces rekrutacji. Ten ostatni może się okazać równie trudny do realizacji co pozostałe elementy webinarium razem wzięte. W przypadku webinariów, których celem jest pozyskanie nowych kontaktów, ważna będzie jakość transmisji. Slajdy muszę być wyraźne i czytelne, dźwięk czysty, a obraz z kamer dobrej jakości. Z tych dwóch względów – procesu rekrutacji i jakości realizacji transmisji – warto się zastanowić, czy nie skorzystać z usług firm profesjonalnie zajmujących się obsługą takich projektów.

Przygotowując własne webinarium powinniśmy przede wszystkim skupić się na aspekcie merytorycznym zagadnienia (content marketing), a prezentację własnego produktu potraktować jako wartość uzupełniającą poruszany temat (np. jako jeden ze sposobów na rozwiązanie omawianego problemu). Jeśli koniecznie chcemy w trakcie webinarium zaprezentować wybrany produkt, powinniśmy przedstawić jego praktyczne zastosowanie, a nie tabele z parametrami czy marketingowy przekaz o wyjątkowości i unikalności prezentowanego rozwiązania.

Aż 75% ankietowanych przez Fundację Obserwatorium Zarządzania wskazało jako najważniejszy aspekt szkoleń online możliwość pobrania dodatkowych plików i materiałów (pliki z przykładami, whitepapers, plik z prezentacją), a prawie połowa – interakcję z trenerem (czat, ankiety, możliwość zadawania pytań). Warto więc przygotować linki do materiałów rozszerzających merytorycznie naszą prezentację, umożliwić jej pobranie lub przeglądanie (np. za pośrednictwem slideshare.net) oraz wyraźnie określić sposoby i możliwości dalszej komunikacji po zakończeniu webinarium (podając stosowne adresy kontaktowe i numery telefonu).

Webinaria ze względu na swój charakter skupiają uwagę widzów nawet przez 50 do 70 minut, przez co mogą być idealnym produktem do zaprezentowania własnej firmy, przedstawienia swojej oferty i budowy pozytywnego wizerunku marki – przede wszystkim muszą być jednak bardzo merytoryczne i dobrze przygotowane. W dużym stopniu zależy to od prelegenta, przygotowanej przez niego prezentacji, poziomu interakcji z użytkownikami oraz realizacji technicznej spotkania (przy nieczytelnych slajdach i męczącym dźwięku nie mamy raczej co liczyć na to, że wszyscy wytrzymają do końca). Warto więc skupić się dostatecznie mocno na wszystkich powyższych aspektach w trakcie organizowania spotkania online.

Jak wykorzystać pozytywne doświadczenia Klientów do budowania długoterminowej konwersji? Więcej na ten temat będzie można dowiedzieć się na dwudniowych warsztatach – Conversion Workshop Days, które odbędą się 8-9 grudnia w Warszawie.

http://www.internetstandard.pl/konferencja/conversiondays

Podsumowanie

Wraz ze wzrostem dostępności i spadkiem cen sprzętu do nagrywania filmów i upowszechnieniem się platform do ich hostingu i promocji lawinowo rośnie liczba produkowanych materiałów. Nie każde nagranie ma więc szanse przebicia się do głównego nurtu i działanie wirusowe, ale już sama produkcja i udostępnianie materiałów wideo może być dobrym pretekstem do ich promowania i zaangażowania odbiorców np. w kanałach social media.

Z jednej strony mamy więc możliwość w miarę taniego produkowania promocyjnych materiałów wideo, z drugiej mamy coraz popularniejsze i skuteczne webinaria, do których obsługi wymagane jest często doświadczenie i nieco droższy – przeznaczony do broadcastingu sprzęt. Warto jednak uwzględnić obie te formy przekazu w swojej strategii marketingowej.