Web 2.0 niedomaga

Według WatchMouse, portale społecznościowe, będące sztandarowymi przedstawicielami koncepcji Web 2.0, w większości nie są w stanie dobrze obsłużyć swoich użytkowników.

Badania przeprowadzone przez firmę WatchMouse dowodzą, że strony społecznościowe mają poważne problemy z zapewnieniem dostępności stron. Do oceny efektywności portali społecznościowych firma posługuje się Indeksem Osiągów Witryn WatchMouse (SPI), który określa odczucia użytkowników odnośnie szybkości ładowania i dostępności witryny. SPI to suma czasu potrzebnego na załadowanie strony głównej i naliczanych kar za każdą nieudaną próbę połączenia. Im wyższa wartość wskaźnika, tym gorszy odbiór witryny przez internautów. Witryny osiągające wartość SPI do 500 działają dobrze, natomiast witryny z wartością wskaźnika powyżej 1500 mają zdecydowanie negatywne odbiór ze strony użytkowników.

Ze 104 objętych testem stron, 51 uzyskało w badaniu wartości Indeksu Osiągów Witryn Watchmouse powyżej 1000 punktów, co oznacza długi i bardzo czas ładowania się, a w konsekwencji złą ocenę użytkowników. Z badanych stron najlepszą wydajność ma strona Faceparty (wskaźnik SPI = 303), co oznacza, że użytkownicy mogą korzystać z niej szybciej i częściej. Z testu przeprowadzonego przez WatchMouse wynika, że spośród najpopularniejszych portali społecznościowych (wg listy z Wikipedii), najdłużej ładują się i najczęściej rozłączają strony Facebook. Jedyny polski uczestnik badania, Grono.net, uzyskało przyzwoity wynik SPI=886.

Autorzy badania podkreślają, że większość stron korzysta z techniki Ajax. Wykorzystanie Ajax ma na celu podniesienie interaktywności, szybkości, funkcjonalności i użyteczności stron, dzięki wymianie z serwerem niewielkich ilości danych nie wymagających ściągania kompletnej strony za każdym razie kiedy użytkownik podejmuje na stronie jakieś działania.

Zaznaczają także, że portale, które uzyskały gorszy wynik są w trudnej sytuacji. Z danych Watchmouse wynika, że internauci są mało wyrozumiali i niecierpliwi. Na załadowanie strony są gotowi czekać przeciętnie najwyżej 4 sekundy.