Wdrożenie rozpoznawania mowy w Centertelu

Unisys ukończył wdrażanie aplikacji zintegrowanego rozpoznawania mowy w sieci komórkowej Idea operatora PTK Centertel. W przyszłości Unisys ma zamiar rozszerzać te funkcje o interaktywne odpowiedzi IVR oraz dostęp sieci WEB za pomocą komend głosowych.

Wdrożony przez Unisys zintegrowany system rozpoznawania mowy umożliwia korzystanie z poczty głosowej sieci Idea bez konieczności używania klawiszy wraz z obsługą dwóch języków: polskiego lub angielskiego. System zapewnia rozszerzanie bazy klientów sieci i przyczynia się do zwiększenia przychodów na jednego abonenta z tytułu korzystania z poczty głosowej.

Rozszerzenie możliwości głosowych uzyskano przez zainstalowanie technologii automatycznego rozpoznawania mowy TTS (Text to Speach) posadowionej na platformie komunikacyjnej firmy ScanSoft. Istotą rozwiązania jest moduł głosowy RealSpeak (ScanSoft) przekładający tekst na mowę, który został zintegrowany z systemem przez integratora Unisys – korzystając z doświadczeń firmy Telisma Inc.

Dla specyficznych potrzeb języka polskiego firma Telisma zmodernizowała oryginalną wersję modułu RealSpeak działającego w języku angielskim, dzięki czemu uzyskano możliwość opcjonalnego wyboru rodzaju języka w zależności od potrzeb klienta. W efekcie otrzymano skuteczne rozpoznawanie mowy polskiej w aplikacjach mobilnych, nawet większe niż spodziewano się uzyskać w początkowych założeniach projektowych.

Zintegrowany system rozpoznawania mowy RealSpeak oferuje abonentom komórkowym kilka udogodnień do których należą: internetowy interfejs wiadomości głosowych (Internet Voice Mail), funkcje do zarządzania ustawieniami skrzynki poczty głosowej (Profile Manager), możliwość odczytywania poczty elektronicznej przez telefon (E-mail Reader) oraz powiadamianie o nadejściu poczty elektronicznej z załącznikiem zawierającym pocztę głosową (E-Mail Notification with Attachment).

„Zainstalowaną usługę rozpoznawania głosu w języku polskim sprawdzaliśmy w naszej sieci w kilku kolejnych etapach testowych” – powiedział nam Jacek Kalinowski, rzecznik PTK Centertel. „Obecnie usługa ta już dobrze funkcjonuje komercyjnie w sieci Idea i może z niej korzystać ponad 6 mln abonentów komórkowych. Wygoda obsługi i prostota użytkowania powoduje, że sam z niej często korzystam w mojej pracy” – ocenił jakość działania systemu rozpoznawania mowy sam rzecznik Centertela.