Wciąż dobre wyniki finansowe Bankier.pl

W drugim kwartale 2008 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 5,68 miliona złotych, a wypracowany przez Bankier.pl zysk netto wyniósł 981 tysięcy złotych.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w drugim kwartale 2008 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 139%, a zysk netto o 109%.

"Już praktycznie po pierwszych 6 miesiącach zrealizowaliśmy blisko połowę wartości przychodów i zysku netto założonych w prognozie dla całego 2008 roku" - powiedziała Joanna Kuzdak, prezes zarządu Bankier.pl S.A. "A proszę pamiętać, że Bankier.pl funkcjonuje na rynku mediów biznesowych, które charakteryzuje sezonowość, wg której najlepsze miesiące roku są jeszcze przed nami" - dodała Joanna Kuzdak.

Łącznie w pierwszej połowie 2008 roku Bankier.pl S.A. osiągnął ponad 10 milionów złotych przychodów (139%) oraz wypracował 1,64 miliona złotych zysku netto (119%).

W ostatnich miesiącach Bankier.pl pozyskał kolejnych partnerów: współpraca z Agorą zaowocowała powstaniem serwisu praca.bankier.pl, natomiast kolejnym serwisem, który ma według Spółki już wkrótce generować dodatkowe przychody, jest butik.bankier.pl stworzony przy wykorzystaniu platformy od firmy Blue Media.