Wartościowe zamówienia

W 2003 roku wartość zamówień publicznych w Polsce wzrosła w porównaniu z rokiem 2002 o 2 mld zł., do 37 mld zł.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, w ubiegłym roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 82 694 ogłoszenia dotyczące zamówień, przekraczające wartość 30 tys. euro, z czego 39 289 wszczynających postępowanie.

98% zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W przetargach o wartości przekraczającej 30 tys. euro 47% wydatków przypadało na roboty budowlane, 34% na dostawy, a 19% na inne usługi. Podczas jednego przetargu składano średnio 4,01 ofert.