Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wartościowe zamówienia

W 2003 roku wartość zamówień publicznych w Polsce wzrosła w porównaniu z rokiem 2002 o 2 mld zł., do 37 mld zł.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, w ubiegłym roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 82 694 ogłoszenia dotyczące zamówień, przekraczające wartość 30 tys. euro, z czego 39 289 wszczynających postępowanie.

98% zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W przetargach o wartości przekraczającej 30 tys. euro 47% wydatków przypadało na roboty budowlane, 34% na dostawy, a 19% na inne usługi. Podczas jednego przetargu składano średnio 4,01 ofert.