Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Warta Vita ubezpiecza online

Towarzystwo ubezpieczeniowe rozpoczęło sprzedaż polis z wykorzystaniem Internetu. Bez ruszania się z domu można wykupić jeden z trzech pakietów ubezpieczeniowych, oferowanych przez spółkę.

Warta Vita SA uruchomiła możliwość zamawiania polis ubezpieczeniowych przez Internet. Umowy zawierane tą drogą są tańsze o ok. 10%, a dodatkową zachętą ma być o 15% większa alokacja kapitału w stosunku do umów zawieranych tradycyjnymi kanałami dystrybucji. Warta posiada w swojej internetowej ofercie pakiet trzech ubezpieczeń: na życie i dożycie, inwestycyjny oraz terminowy. Każdy klient ma na bieżąco wgląd w stan swojej polisy.

Zamawianie polisy odbywa się z wykorzystaniem uproszczonego formularza. Zanim klient zdecyduje się na wybór którejkolwiek z polis, może przeprowadzić symulację ubezpieczenia i kosztów, by wybrać dla siebie optymalne rozwiązanie. Pierwszą składkę polisy opłaca się przez Internet z wykorzystaniem karty kredytowej lub przelewu czy przekazu pocztowego. Do czasu kiedy wejdzie w życie ustawa o podpisie elektronicznym, klienci po zawarciu umowy z Wartą muszą przesłać wydrukowane i podpisane dokumenty tradycyjną pocztą do siedziby firmy. Maksymalna wartość polisy, jaką można wykupić na stronach Warty, wynosi 65 tys. zł. Warta spodziewa się pozyskać drogą internetową nawet 200 tys. nowych klientów.

Przedstawiciele towarzystwa zapewniają, że bezpieczeństwo w zakresie przesyłania danych i obsługi płatności za pomocą kart kredytowych jest zagwarantowane na poziomie porównywalnym do rozwiązań stosowanych w bankowości elektronicznej.