Warszawskie spotkanie operatorów

Dzisiaj i jutro w Warszawie odbywać będzie się kolejna sesja Stowarzyszenia Europejskich Operatorów Telekomunikacyjnych (ETNO). Przedstawiciele czołowych firm branży dyskutować będą o kierunkach rozwoju rynku komunikacji elektronicznej. Gospodarzem spotkania jest Telekomunikacja Polska.

Podczas szóstej już edycji ETNO Senior Executive Conference wiodącymi tematami będą – konwergencja usług, sieci następnej generacji (NGN) czy wykorzystanie technologii VoIP. Konferencja będzie także okazją do przeanalizowania najnowszych trendów rynkowych, zmian w ustawodawstwie oraz wyzwań jakie stawia przed branżą rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Organizacja ETNO (European Telecommunications Network Operators' Association) działa od 1992 r. i skupia ponad 40 operatorów stacjonarnych oraz mobilnych sieci telekomunikacyjnych z całej Europy. W jej pracach uczestniczy także wiele innych podmiotów mających status obserwatorów. ETNO pełni funkcję forum wymiany doświadczeń operatorów i kształtowania polityki w zakresie komunikacji elektronicznej, wspomaga także harmonizowanie europejskiego rynku. ETNO współpracuje z innymi organizacjami z branży działającymi w Unii Europejskiej. W ostatnich miesiącach ETNO skupiała się m.in. na problematyce zagospodarowania częstotliwości UWB (Ultra Wide Band), nowych regulacjach w zakresie dzierżawy łączy, czy usługach RLAN (Radio Local Area Networks) w paśmie 5 GHz. W kwietniu organizacja przedstawiła raport na temat działań jakie winni podjąć operatorzy aby ograniczyć zjawisko spamu w Europie.

(http://www.oniros.com/test/etno/upload/down_files/9027/RD189%20DP%20SPAM.doc )

Do ETNO należy m.in. Telekomunikacja Polska i Netia.

http://www.etno.be