Warszawskie centrum e-biznes

Uruchomiono Warsaw Data Center – ośrodek usług dla e-commerce.

Warsaw Data Center założyła spółka WEB Corporation Polska. Planowana inwestycja ma wynieść 4,5 mln dolarów. Jednak jej realizacja zależy od znalezienia dla przedsięwzięcia partnera strategicznego, który umożliwi rozszerzenie działalności na rynek europejski. Władze spółki prowadzą negocjacje z dwoma sieciami paneuropejskich internetowych . Już teraz współpracuje z podobnymi ośrodkami w Londynie i Santa-Clara w USA.

Podstawą oferty są konsultacje, wdrożenie rozwiązań dla handlu elektronicznego oraz dzierżawa urządzeń i pomieszczeń. Firma zapewnia także klientom dostęp do Internetu. Wśród nichsą Pilot Finansowy i polski serwis ICQ. Infrastrukturę oparto na rozwiązaniach Intela. Firma zapowiada, że w przyszłym roku wybuduje podobne ośrodki w innych miastach w Polsce. Zyski mają się pojawić za półtora roku - dwa lata.

Pierwsze w kraju centrum danych powstało dopiero w czerwcu tego roku. Firma Gravity uruchomiła w Warszawie Internetowe Centrum Danych (we współpracy z IBM i SAP).