Warszawiacy mogą sprawdzić przez Internet gdzie głosować

Na bazie rejestru wyborców Urząd m. st. Warszawy uruchomił serwis internetowy, na którym, po podaniu imienia i nazwiska oraz nr PESEL można sprawdzić adres lokalu wyborczego, w którym może głosować dana osoba. Uruchomienie takiej aplikacji było możliwe dzięki integracji 18 rejestrów ewidencji ludności wszystkich dzielnic miasta.

Serwis "Sprawdź gdzie głosujesz" dostępny jest na stronie www.wybory.um.warszawa.pl. W krótkim formularzu on-line podaje się nr PESEL, imię i nazwisko i można dowiedzieć się, w której dokładnie obwodowej komisji wyborczej może głosować dana osoba. Znajduje się tam też informacja czy lokal wyborczy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykaz jest dostępny dla osób wpisanych do warszawskiego rejestru wyborców. Osoby, które dopisały się do spisu wyborców do wyborów parlamentarnych 2011, będą mogły sprawdzić adres swojej komisji wyborczej od 1 października 2011 r. Osoby, które chcą jeszcze złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców i posiadają profil zaufany na ePUAP mogą to wypełniając na stronie urzędu elektroniczny formularz i przesyłając do Urzędu przez platformę ePUAP.