Walne zatwierdza

WZA Optimusa powołało na nową kadencję dotychczasowy zarząd spółki i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2000 r. Akcjonariusze akceptują plan podziału spółki, który zakończy się jesienią bieżącego roku.

Koncepcję podziału opracowaną przez zarząd spółki zaakceptowała wcześniej rada nadzorcza. Z Optimusa S.A. zostanie wydzielona spółka Technologie, do której zostaną wniesione wszystkie aktywa z wyłączeniem udziałów w Onecie (75%) i firmie DoctorQ (85%). Te dwie spółki pozostaną w strukturze Optimusa S.A., także trudno mówić o nim, jako firmie czysto internetowej skoro Xtrade pozostanie własnością Optimusa Technologii.

W tej ostatniej spółce zostanie podniesiony kapitał i wyemitowane 2 mln nowych akcji, która za ich wartość emisyjną 24 mln zł obejmie Optimus S.A. Środki na sfinansowanie objęcia akcji pokryje kredyt obrotowy przyznany przez BRE Bank. Zostanie spłacony dzięki zbyciu nieruchomości firmy, za które zarząd spodziewa się otrzymać kilkadziesiąt milionów dolarów. Upłynnienie warszawskiego biurowca Optimusa S.A. powinno zostać sfinalizowane do końca czerwca br.

W wyniku tych operacji Optimus Technologie zostanie dokapitalizowany kwotą 24 mln zł, natomiast w Optimusie S.A. zostanie 28 mln zł w gotówce i akcje Optimusa Technologii, które zarząd zamierza sprzedać inwestorom finansowym za cenę na poziomie ich wartości emisyjnej, tzn. 24 mln zł.

Akcjonariusze Optimusa SA w efekcie wydzielenia otrzymają po jednej akcji Optimusa Technologii za każdą posiadaną akcję Optimusa S.A. Optimus Technologie zostanie następnie wprowadzony na giełdę. Operacja podziału ma się zamknąć do końca listopada bieżącego roku.