Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Walka ze spamem pochłonie 1,7 mld USD

Zgodnie z prognozą IDC, wartość rynku rozwiązań do zwalczania zalewu niechcianej korespondencji osiągnie do 2008 roku wartość 1,7 mld USD. W 2003 roku na walkę ze spamem wydano 300 mln USD. Oznacza to średnioroczny wzrost na poziomie 42 proc.

Jak informowaliśmy wcześniej, z szacunków firmy Brightmail, jednego z dostawców rozwiązań antyspamowych wynika, że liczba e-maili klasyfikowanych jako spam w grudniu sięgnęła 67 proc. wszystkich wysłanych wiadomości. Pułap 50 proc. ogółu poczty elektronicznej spam przekroczył w lipcu 2003 r.

Najpopularniejszą kategorią spamu - 24 proc. ogóły poczty są próby wyłudzania pieniędzy i ona zdaniem Brightmail rozwija się najdynamiczniej. Niepożądane reklamy stanowią 23 proc., pornografia 14 proc., reklamy leków i preparatów medycznych - 11 proc.

Według innego dostawcy spółki Sophos, ponad 42 proc. spamu w 2004 r. pochodziło z USA. Kolejne "miejsca na podium" zajęły Korea Południowa (13,43 proc.) oraz Chiny (8,44 proc.).