Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wakacje bez internetu, to nie wakacje

Pod tym hasłem mogłoby podpisać się wielu Amerykanów. Z badania przeprowadzonego przez 2Wire wynika, że 56% posiadaczy szerokopasmowego internetu w USA nie wyobraża sobie dobrze spędzonych wakacji... bez możliwości posiadania dostępu do internetu. Liczba uzależnionych od Sieci ma z roku na rok wzrastać.

Ponad połowa badanych, którzy posiadają łącza DSL w Stanach Zjednoczonych, wskazała, że podczas wakacji zamierza codziennie sprawdzać swoje konta poczty elektronicznej. Co więcej, jedna czwarta ankietowanych Amerykanów zaznaczyła, że przy wyborze miejsca wakacyjnego odpoczynku niezwykle ważnym parametrem jest dostęp do internetu. 25% badanych stwierdziło, że zrezygnuje z wyjazdu do wcześniej planowanego miejsca, jeżeli nie będzie można w nim skorzystać z sieci.

Aż 33% ankietowanych przyznało, że nudzi się, kiedy nie ma dostępu do internetu. Z kolei ponad połowa zaznaczyła, że sprawdzanie o poranku zawartości e-skrzynki uważa za niezwykle ważny rytuał.

Prawie dwie trzecie badanych określiło, że w momencie, gdy przez dłuższy czas nie mają dostępu do sieci, czują się podirytowani.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 400 użytkowników szerokopasmowych łączy internetowych.