Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wahnięcia cen reklamy internetowej

Średnia wartość słowa kluczowego w Stanach Zjednoczonych według Fathom Online spadła w październiku o 6% w stosunku do cen z września. Wzrosły ceny jedynie tych słów, które wiążą się z branżą turystyczną i finansami. Podobne wyniki przynoszą badania Worldata z listopada, według których zmalała cena elektronicznych listów B2B i B2C. Równocześnie rosną ceny reklamy graficznej.

Trudno powiedzieć, czy spadek średnich cen słowa kluczowego w przypadku zakupu płatnych odnośników w październiku to tylko chwilowa zmiana, czy zapowiedź rewizji dotychczasowych cen. Od roku badania Fathom wykazywały stały - choć stosunkowo mało dynamiczny - wzrost średniej ceny słowa kluczowego.

W stosunku do października 2004 roku średnie ceny słów kluczowych zmalały w przypadku większości kategorii, oprócz dwóch: podróże i noclegi - wzrost o 14%, oraz finanse i inwestycje - wzrost 4%.

Dane od Woldata dotyczą cen wysyłek wiadomości marketingowych. W październiku br. cena wysyłki 1000 e-maili B2B wynosiła 281 USD, podczas gdy rok wcześniej - 287 USD. Cena 1000 listów B2C wyniosła zaś 167 USD, podczas gdy rok wcześniej - 170 USD. Zmiany w zasadzie kosmetyczne. Wzrosła cena newsletterów z poziomu 170 USD w październiku ubiegłego roku do 175 USD w tym samym miesiącu br. Zdaniem analityków Worldata cena e-maili ma wciąż maleć.

Przypomnijmy równocześnie, że z badania opinii najpoważniejszych na rynku marketerów, przeprowadzonym przez MediaPost we współpracy z Deutsche Bankiem, wynikają optymistyczne wnioski dla podmiotów, oferujących reklamę graficzną. Zdaniem 74% badanych wydatki ich klientów na reklamę wzrosły, 25% twierdzi, że pozostały na dotychczasowym poziomie. Zdaniem 43% respondentów wydatki zwiększyły się o co najmniej 11%, przy czym były większe o 21-30% zdaniem 8%. Średni wzrost wydatków wyniósł zdaniem Deutsche Banku około 10%.

Według 60% respondentów ich klienci zechcą zwiększyć nakłady na reklamę w internecie w czwartym kwartale, który zawsze jest najlepszy dla braży w całym roku.

Więcej:

Wydatki na reklamę: większe choć drożej