WWW ma 15 lat

6 sierpnia 1991 roku Tim Berners-Lee z genewskiego laboratorium CERN udostępnił pierwszą bardzo wczesną wersję oprogramowania Web. Potem wypadki potoczyły się szybko. W listopadzie 1992 roku było 26 serwerów Web online. 22 kwietnia 1993 powstała przeglądarka graficzna Mosaic, a 30 kwietnia 1993 roku CERN udostępnił za darmo technologię Web.

Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee

Wiadomość, którą 15 lat temu napisał Tim Berners-Lee, uważany za twórcę WWW, można nadal przeczytać w archiwum grupy dyskusyjnej alt.hypertext na Google Groups. U podstaw projektu leży idea, aby jak największa ilość informacji akademickiej była dostępna za darmo i dla wszystkich, głosi fragment postu, który jest właściwie aktualny do tej pory, z tym, że informacją dzieli się cały świat a nie tylko środowisko akademickie.

Za najbardziej rewolucyjną cechę WWW uważa się mariaż ideii hipertekstu z siecią internet. To na bazie tego pomysłu powstał m.in. system URI (Uniform Resource Identifier), którego używa się najczęściej do podawania adresów WWW.

Zobacz również:

Prawdziwy przełom przyniosło powstanie graficznej przeglądarki WWW "Mosaic", która dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika spowodowała, że Web stało się najpopularniejszym protokołem sieci. Twórca Mosaic, Marc Andreessen został współzałożycielem Netscape Co - firmy, która stworzyła najpopularniejszą przeglądarkę internetową drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych.