WP upada

Reuters: Wirtualna Polska złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Potwierdziły się więc lutowe zapowiedzi zarządu spółki prowadzącej drugi z najpopularniejszych polskich portali. Widmo bankructwa wisiało nad WP już od kilku miesięcy.

Już w połowie ubiegłego miesiąca Marek Borzestowski, prezes WP, oświadczył, że biorąc pod uwagę kondycją finansową spółki, Wirtualna Polska z końcem lutego będzie musiała złożyć wniosek o upadłość. Do bankructwa doprowadził firmę konflikt mniejszościowych akcjonariuszy z TP Internet kontrolującą większościowy pakiet. W jego wyniku przez szereg miesięcy akcjonariusze nie mogli przegłosować podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Wirtualnej Polsce nie pomogła także niedawna "zapomoga" przekazana firmie przez TP, uzyskana w ramach przedpłaty na konto świadczonych usług. Akcjonariusze WP spodziewali się, że podczas kolejnego walnego zgromadzenia - przewidzanego na 2 marca - zapadną ustalenia, które urchonią spółkę od bankructwa. Portal WP jest obecny w sieci od 1995 r.