WP: konflikt akcjonariuszy trwa

TP Internet poinformowała, że mniejszościowi akcjonariusze Wirtualnej Polski wycofali się z wcześniej zgłoszonej propozycji przejęcia odpowiedzialności za spółkę. Tymczasem Key7 Investments oraz Grabski Inwestycje Finansowe (mniejszościowi udziałowcy) twierdzą, że nic takiego nie miało miejsca. Konflikt pomiędzy akcjonariuszami nasila się.

Każda ze stron ma swoją wersję wydarzeń. TPI donosi, że mniejszościowi akcjonariusze Wirtualnej Polski widząc, że większościowy udziałowiec przychyla się do propozycji przejęcia przez nich odpowiedzialności za spółkę, w tym do nieodpłatnego umorzenia posiadanych akcji WP, wycofali się ze swojej propozycji. ”Zarząd TP Internet jest zaskoczony takim postępowaniem” - czytamy w oficjalnym komunikacie - ”12 marca br. w rozmowie telefonicznej pomiędzy Markiem Konarskim, prezesem zarządu TP Internet a pełnomocnikami mniejszościowych akcjonariuszy zostało uzgodnione spotkanie w sprawie omówienia tej propozycji. Jednak 13 marca br. o godz. 17:17 (sobota nie jest dniem roboczym w TPI) mniejszościowi akcjonariusze przesłali faksem pismo, z którego wynika, że wycofują się z propozycji złożonej 2 marca br. podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy WP.”

Mniejszościowi odpierają zarzuty: nie wycofujemy się z rozważenia możliwości wzięcia pełnej odpowiedzialności za spółkę – zaznaczają. ”Akcjonariusze mniejszościowi zgadzają się przyjąć ryzyko wcześniejszego dokonania wpłaty na kapitał, zanim z inwestycji wycofa się TPI” - wskazują Key7 Investments i Grabski Inwestycje Finansowe - ”Przedstawianie zamiaru akcjonariuszy mniejszościowych dokonania wcześniejszej wpłaty na kapitał jako wycofania się ze zgłoszonych wcześniej zamiarów jest rzadkim kuriozum. Prawdą jest natomiast to, że TPI odmówiło akcjonariuszom mniejszościowym dopuszczenia ich do przeprowadzenia niezależnego badania spraw spółki (due diligence), w związku z ewentualnym przejęciem odpowiedzialności za spółkę.”

Dziś odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego po raz kolejny będą decydować się coraz bardziej chylącej się ku upadkowi spółki WP. O rezultatach rozmów między akcjonariuszami będziemy donosić na bieżąco.