WP: Nie doszło do podwyższenia kapitału

Dzisiejsze zgromadzenie akcjonariuszy Wirtualnej Polski miało zadecydować o losie spółki. Głównym tematem rozmów było podwyższenie kapitału firmy. Do tego jednak nie doszło, tym samym podtrzymany został status quo WP.

Sytuacja finansowa Wirtualnej Polski jest bardzo trudna. Jak poinformował nas dzisiaj jeden z mniejszościowych akcjonariuszy Jarosław Golacik, spółka potrzebuje podwyższenia kapitału, aby dalej się utrzymać przy życiu.

Tymczasem na dzisiejszym posiedzeniu akcjonariuszy nie doszło do uchwalenia podwyższenia kapitału. W tej chwili obraduje sam zarząd, który ma postanowić, co dalej będzie działo się z portalem.

Zdaniem Jarosława Golacika, TPI/TP blokuje podwyższenie kapitału, by wymóc skonwertowanie pożyczki (którą de facto spółka może spłacić dopiero w 2005 roku) na akcje spółki.

Więcej na ten temat:

http://www.internetstandard.pl/news/63187.html