WLAN w ofercie France Telecom

Francuski operator telekomunikacyjny France Telecom wprowadzi i będzie na szeroką skalę promował usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu (WLAN) dla abonentów prywatnych oraz korporacyjnych.

Przedstawiciele FT uważają, że technologia 802.11b może spotkać się z pozytywnym przyjęciem klientów indywidualnych oraz firmowych i w ten sposób znacząco rozszerzyć ofertę usług dostępowych. Firma nie ujawniła kosztów wdrożenia usługi, ani też oczekiwanych przychodów. FT nie sprecyzował też, kiedy wprowadzi technologię WLAN do swej oferty, informując tylko, że w ciągu kilku najbliższych tygodni uruchomi pierwsze połączenia w tej technologii.

Inni operatorzy i dostawcy Internetu tacy, jak brytyjski British Telecommunications PLC oraz amerykański AT&T, także chcą niebawem rozszerzyć swoją ofertę o dostęp do Sieci w technologii WLAN.

WLAN w standardzie 802.11b, bardziej znana pod handlową nazwą Wi-Fi oferuje połączenie z Internetem o przepustowości 11 Mb/s.