WIG-media bez Interii: nie szkodzi!

Od 1 stycznia Giełda Papierów Wartościowych wprowadzi nowy subindeks sektorowy - WIG-media. Zgodnie z zasadą, że do subindeksu wchodzą tylko spółki z indeksu WIG nie znajdzie się tam Interia.

W skład WIG-media wejdą AGORA, TVN, WSIP, GRUPA ONET, RMF FM oraz ATM GRUPA. Naturalna wydawałoby się obecność w tym subindeksie również notowanej na giełdzie Interii, jednak spółka ta ma zbyt niską kapitalizację i nie zaklasyfikowała się do WIG. Jest natomiast obecna w subindeksie WIRR - najmniejszych spółek giełdowych.

Jak wytłumaczyła nam prosząca o anonimowość pracowniczka Zespołu Indeksów i Statystyk GPW zasada, że do subindeksu WIG-media mogą wejść tylko spółki, które znajdują się w indeksie dużych i średnich spółek jest dyskusyjna. "Możemy się zastanowić, czy w przyszłości nie należałoby tego zmienić. Jednak według obecnych zasad Interia nie kwalifikuje się do subindeksu WIG-media."

Jak powiedział nam dyrektor Marketingu Interii, Mariusz Kuziak "Nie uwzględnienie INTERIA.PL w subindeksie sektorowym WIG-media, jest autonomiczną decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ani z punktu widzenia spółki, ani i patrząc przez pryzmat interesów inwestorów, jakiekolwiek przesunięcie pomiędzy indeksami giełdowymi nic nie zmienia."

Mariusz Kuziak liczy jednak, że gdy wzrosną obroty akcjami spółki i ich cena, spółka może się znaleźć w WIG-media. "Sytuacja może ulec zmianie w najbliższym czasie. Ważniejsze niż obecność w subindeksie są dużo lepsze niż średnia dla całego rynku wyniki finansowe spółki, czy też bardzo optymistyczne prognozy sytuacji rynkowej w przyszłym roku."