Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

WIG-media bez Interii: nie szkodzi!

Od 1 stycznia Giełda Papierów Wartościowych wprowadzi nowy subindeks sektorowy - WIG-media. Zgodnie z zasadą, że do subindeksu wchodzą tylko spółki z indeksu WIG nie znajdzie się tam Interia.

W skład WIG-media wejdą AGORA, TVN, WSIP, GRUPA ONET, RMF FM oraz ATM GRUPA. Naturalna wydawałoby się obecność w tym subindeksie również notowanej na giełdzie Interii, jednak spółka ta ma zbyt niską kapitalizację i nie zaklasyfikowała się do WIG. Jest natomiast obecna w subindeksie WIRR - najmniejszych spółek giełdowych.

Jak wytłumaczyła nam prosząca o anonimowość pracowniczka Zespołu Indeksów i Statystyk GPW zasada, że do subindeksu WIG-media mogą wejść tylko spółki, które znajdują się w indeksie dużych i średnich spółek jest dyskusyjna. "Możemy się zastanowić, czy w przyszłości nie należałoby tego zmienić. Jednak według obecnych zasad Interia nie kwalifikuje się do subindeksu WIG-media."

Jak powiedział nam dyrektor Marketingu Interii, Mariusz Kuziak "Nie uwzględnienie INTERIA.PL w subindeksie sektorowym WIG-media, jest autonomiczną decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ani z punktu widzenia spółki, ani i patrząc przez pryzmat interesów inwestorów, jakiekolwiek przesunięcie pomiędzy indeksami giełdowymi nic nie zmienia."

Mariusz Kuziak liczy jednak, że gdy wzrosną obroty akcjami spółki i ich cena, spółka może się znaleźć w WIG-media. "Sytuacja może ulec zmianie w najbliższym czasie. Ważniejsze niż obecność w subindeksie są dużo lepsze niż średnia dla całego rynku wyniki finansowe spółki, czy też bardzo optymistyczne prognozy sytuacji rynkowej w przyszłym roku."